„Viimase aasta jooksul avaldunud kriisid, sealhulgas ülemaailmne inflatsiooni kasv, energiakriis ja Venemaa invasioon Ukrainas on silmnähtavalt mõjutanud tippjuhtide hinnanguid majanduse ja ka enda juhitava ettevõtte käekäigu kohta,“ tõdes PwC Eesti juhtivpartner Teet Tender. „Balti tippjuhid lähiaastal majanduskasvu ei prognoosi. Eriti pessimistlikud ollakse Eestis.“

Kõigis kolmes Balti riigis tunnetavad enam kui pooled juhid, et järgmise 12 kuu perspektiivis on maailma majandus langustrendis. Ülemaailmselt on PwC uuringu kohaselt tippjuhid veelgi pessimistlikumad kui Baltikumis. Nimelt vastas tänavu koguni 73% tippjuhtidest ülemaailmsele küsitlusele, et järgneva aasta jooksul võime näha globaalset majanduslangust.

„Tegemist on PwC tippjuhtide uuringu viimase 10 aasta kõige pessimistlikuma tulemusega,“ kommenteeris Tender. „Tippjuhtide hinnang ühtib Maailmapanga prognoosidega, mille kohaselt näeme 2023. aastal kasvava inflatsiooni, kõrgemate keskpankade intresside, vähenevate investeeringute ja geopoliitilise olukorra tõttu globaalse majanduskasvu aeglustumist.“

Ka Eesti majanduse käekäigu osas pole Baltikumi tippjuhid kuigi optimistlikud. Kui aasta tagasi prognoosis 62% Eesti juhtidest ees oodanud aastale majanduskasvu ja 18% majanduslangust, siis nüüd on tulemused vastupidised. Eesti tippjuhtidest prognoosib majanduse tõusu vaid 10% samas kui 62% tippjuhtidest peab Eestis tõenäoliseks majanduslangust.

Sarnast trendi on näha ka teistes Balti riikides. Lätis on majanduslangust prognoosivate tippjuhtide hulk aastaga kasvanud 42 protsendipunkti võrra (63%-le) ja Leedus 24 protsendipunkti võrra (40%-le).

Baltikumi tippjuhid on ka enda juhitavate ettevõtete käekäigu osas muutunud oluliselt pessimistlikumaks. Kõige enam on aastaga muutunud Eesti tippjuhtide arvamus – kui mullu prognoosis neist ligi kolmveerand enda ettevõtte kasvu järgneva aasta jooksul, siis tänavu arvab nii alla poole ehk 45% tippjuhtidest. Eestis prognoosib 21% tippjuhtidest eelolevaks aastaks enda juhitavate ettevõtete käibenumbrite langust.

Ka PwC ülemaailmsele tippjuhtide uuringule vastanute kohaselt on tippjuhid järgneva 12 kuu perspektiivis üpris pessimistlikud: kui eelmisel aastal nägi enda ettevõtte käibe langust 15% tippjuhtidest, siis tänavu juba 26%.

Järgmise kolme aasta väljavaated on lähiaasta prognoosidest siiski optimistlikumad: 83% Eesti tippjuhtidest usub pikemas perspektiivis siiski enda juhitava ettevõtte käibe kasvu.

Sarnasel arvamusel on ka teised tippjuhid nii Baltikumis kui ka ülemaailmselt, kolme-aastases perspektiivis usub 86% maailma tippjuhtidest, et nende juhitavate ettevõtete müügitulu järgmise kolme aasta jooksul suureneb.

Baltikumi tippjuhtidest 4% on arvamusel, et tema ettevõte lõpetab järgneva aasta jooksul tegevuse juhul kui ettevõte jätkab praegusel kursil. Lausa 34% Eesti tippjuhtidest näeb enda juhitavat ettevõtet elujõulisena veel vaid kuni 10 aastat. Baltikumi tippjuhtidest on kõige murelikumad leedulased, kellest koguni 47% prognoosib, et nende ettevõte suudab majanduslikult elujõuline olla kuni 10 aastat. Kõige ärevamad on Baltimaades tehnoloogiasektori tippjuhid, kellest peaaegu pooled vastasid, et praegusel kursil jätkates hindavad nad enda ettevõtte elujõulisust lühemaks kui 10 aastat.

Kõige enam on Balti tippjuhtide seas siiski neid, kes usuvad, et nende juhitaval ettevõttel on 10 või enama aasta perspektiiviga tulevik. Eesti puhul on nii vastanuid 66%.

Ülemaailmsete tippjuhtide hinnangud on sarnased. Enam kui kolmandik vastanutest on arvamusel, et juhul kui nende ettevõte jätkab enda seniste tegevustega, prognoosivad nad ettevõttele vähem kui 10-aastast tulevikku. Peamiselt ollakse mures tehnoloogia-, telekommunikatsiooni-, tervishoiu- ja tootmissektoris.

Kui viimastel aastatel on Eesti tippjuhtidele enim muret valmistanud tervise- ja küberriskid, siis tänavu on märgatavalt suurenenud mured inflatsiooni (mida peab oluliseks 60% vastanutest), energia (54%) ja geopoliitilise (50%) olukorra pärast.

Ohte hinnates on Baltikumi tippjuhid üldjuhul samal arvamusel, küll aga on Läti ja Leedu juhid Eesti juhtidest enam mures geopoliitiliste ohtude pärast. Lätis hindas geopoliitilist ohtu ettevõtte tegevusele väga tõsiseks 80% tippjuhtidest ning Leedus 82%. Energiaküsimusi peab ettevõtte tegevusele oluliseks ohuks Läti juhtidest 79% ja Leedu juhtidest 64%, inflatsiooni aga vastavalt 79% ja 64% vastanutest).

Ülemaailmselt on tippjuhid peamiselt mures inflatsioonist tingitud riskide ja makromajanduslikku volatiilsuse pärast.

PwC globaalses tippjuhtide uuringus osales üle 4400 tippjuhi üle kogu maailma. PwC Baltikumi uuring viidi läbi detsembris 2022 ja selles osales üle 300 tippjuhi Eestist, Lätist ja Leedust.

PwC on maailma üks suuremaid ärinõustamisteenuseid pakkuvaid organisatsioone, mis on esindatud kokku 152 riigis ja kus töötab rohkem kui 327 000 inimest. Eestis tegutseb PwC 1992. aastast ning on tänaseks kasvanud selgelt turu suurimaks ärinõustamisettevõtteks.

Uuringud täismahus:

· PwC Baltikumi tippjuhtide uuring 2023 on kättesaadav SIIT.

· PwC globaalne 26. CEO Survey on kättesaadav SIIT.