„Esimesed kaks edukalt läbiviidud 5G sagedusala oksjonit kinnitasid, et sideettevõtjatel on suur huvi arendada viienda põlvkonna tehnoloogial põhinevat sidevõrku. Tänu sellele ootame aktiivset osavõttu ka kolmandal konkursil, et 5G arenguga kaasnevad hüved jõuaksid võimalikult kiiresti Eesti inimeste ja ettevõtjateni,“ kommenteeris TTJA peadirektor Kristi Talving.

Tema sõnul antakse uue konkursiga välja load sagedusalas, mille kiired andmesideühendused loovad häid võimalusi reaalajas toimivate teenuste arendamisel, ka on see teerajajaks näiteks isesõitvatele autodele.

„5G teenuste areng loob olulist lisandväärtust väga paljudes valdkondades, nii meditsiinis, logistikas, energeetikas, tööstuses kui ka keskkonnaalaselt. Värskelt konkursile pandud 26 GHz on üks olulisemaid 5G sagedusalasid kiirendamaks innovatsiooni erinevates sektorites ning andmaks hoogu automatiseerimisele ja digitaliseerimisele, võimaldades teha tööd targemalt ning elavdades ettevõtlust,“ kommenteeris ka ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan.

Sagedusala 26 GHz sobib kõige paremini kasutamiseks tiheasustusega piirkondades, kuna kasutatav sagedusriba on piisavalt suur, et võimaldada suurel hulgal inimestel korraga tarbida kiiret andmesideühendust. Seni oksjonile pandud sagedusaladest on see kõige lühema lainepikkusega ehk kõige kõrgem sageduse poolest, võimaldades ülikiireid andmeedastuskiiruseid.

5G sagedusloast huvitatud sideettevõtetel tuleb esitada TTJA-le konkursil osalemise avaldus hiljemalt 13.04.2023. Kokku läheb oksjonile kuus 400 MHz suurust sagedusplokki ja igal konkursil osalejal on võimalik omandada maksimaalselt kaks sagedusplokki. Iga sagedusloa alghind on 800 000 eurot. Konkursil osalemise eest tasutav tagatisraha on 200 000 eurot.

Eeldatav enampakkumise alguse aeg on 2023. a mai alguses. Enampakkumiste kestus sõltub osalejate ning pakkumuste voorude arvust iga sagedusloa kohta. TTJA plaanib konkursile pandud sagedusload väljastada hiljemalt käesoleva aasta maikuu jooksul.