„Inbank lõpetas 2022. aasta järjekordse tulemusliku kvartaliga, ehkki tegutseme endiselt ebakindlas keskkonnas. Kasvav inflatsioonisurve on toonud kaasa järsu intressitõusu esmalt Poolas ja seejärel kogu eurotsoonis. Tõusvad intressimäärad on viimastel kvartalitel hakanud Inbanki tulemusi negatiivselt mõjutama,“ selgitas Inbanki tegevjuht ja juhatuse esimees Priit Põldoja.

Inbanki 2022. aasta neljanda kvartali müügimaht oli kokku pea 135 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 4% vähem. Inbanki kogu 2022. aasta müügimaht oli kokku 535 miljonit eurot, mis on eelnenud aastaga võrreldes 7,5% rohkem. Tugeva tulemuse tegi autode täisteenusrendi tütarettevõte Mobire, kellega koos kasvas Inbanki aastane müügimaht 10% ehk 577 miljoni euroni. Peamine müügikasv tuli järelmaksu valdkonnast, mille maht oli ligi 337 miljonit eurot.

Ühtlasi teenis pank aasta lõikes rekordilise 21,1 miljonit eurot puhaskasumit, mis on aastatagusega võrreldes 92% enam. 2022. aasta omakapitali tootlus oli 23,3%.

„Energiahindade tipptaseme ja intressimäärade järsu tõusu juures on toimunud väike nihe tarbimises. Olusid arvesse võttes on nii tarbimiskulutused kui ka maksekäitumine siiski püsinud tugevana,“ täpsustas Inbanki juhatuse esimees.

Panga laenuportfell kasvas 2021. aasta neljanda kvartaliga võrreldes 25% ja ulatus 755 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas aastaga 34% ja moodustas kvartali lõpu seisuga 829 miljonit eurot. Esimest korda ulatusid Inbanki varad üle 1 miljardi euro.

„Intressimäärade tõus on mõjutanud ka Eesti tähtajaliste hoiuste intresse. Möödunud aasta novembris tõstsime Inbanki tähtajaliste hoiuste intressid rekordtasemele, et vastata paremini klientide ootustele. Meie aastase hoiuse intress on tänaseks 2,8%, mis on Eestis turu parim,“ kirjeldas Põldoja hoiuseportfelli kasvu tagamaid. Inbank kaasab hoiuseid nii Eestis, Saksamaal, Austrias kui ka Hollandis.

„2022. aasta oli Inbanki jaoks paljuski erakordne. Saime rekordkasumi, meie varade maht ületas esmakordselt miljardi euro piiri ja jätkasime rahvusvahelist laienemist, sisenedes Tšehhi turule. Kuigi väline keskkond on jätkuvalt ebakindel ja vajab tähelepanu, jätkame nii uutesse toodetesse investeerimist kui ka rahvusvahelist laienemist. Usume, et partneripõhiste finantseerimislahenduste pakkujana on meie pikaajalised võimalused Euroopas märkimisväärsed,“ ütles Põldoja.