Maitsete keeld kehtestatakse kogu Euroopa Liidus, et kaitsta lapsi ja noori, kellele maitsestatud tooted on eriti ahvatlevad ning soodustavad tubakatoodete tarvitamisega alustamist. Euroopa Liit on liikumas järjest enamate tubakatoodete puhul maitsete keelu teed, seda just laste ja noorte tervise kaitseks,“ ütles sotsiaalministeeriumi keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse juht Aive Telling. „Ka Eestis tehtud tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitamise uuringust selgus, et 67% noortest lähtub tootevalikul maitsest. Seejuures usuvad noored ise, et nikotiinitoodete tarvitamist vähendaks muuhulgas maitsestatud toodete kättesaadavuse piiramine.“

Direktiivi jõustumisel kaotatakse kuumutatud tubakatoodetele seni kehtinud erand ning neile rakenduvad samad nõuded, mis tavalistele sigarettidele, sh näiteks maitsete keeld ja toodete märgistamise nõuded. Erandi kaotamise tingis asjaolu, et kuumutatud tubakatoodete müügimahud on mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides märkimisväärselt kasvanud ning see seab ohtu tubakadirektiiviga seatud rahvastiku tervise kaitse eesmärkide saavutamise.

Kuumutatud tubakatoode on tubakatoode, mille puhul tarbitakse tubakat kuumutamise teel. Tooted võivad olla nii suitsetatavad kui suitsuvabad. Ka kuumutatud tubakatoote tarvitamist käsitatakse suitsetamisena. Eestis ei ole kuumutatud tubakatoodete tarvitamine veel väga levinud. 2020. aasta täiskasvanud rahvastiku terviskäitumise uuringu põhjal tarbis neid iga päev 0,2% täiskasvanud elanikkonnast.

Lisaks sõnastatakse seaduse muudatusega senisest selgemalt, et elektroonilise sigareti mahuti maht, sh nii ühekordse elektroonilise sigareti mahuti, ühekordselt kasutatava täitekapsli või ka tühja täitekapsli maht ei tohi ületada 2 ml, kuna suuremate mahutitega elektroonilised sigaretid võivad tekitada selle tarvitajale nikotiinimürgistuse.