Kui algselt teatas ettevõte, et võlakirja müügihind jääb vahemikku 96,5% kuni 99,5% 100 eurosest nimiväärtusest, siis täpsustatud pakkumuse kohaselt jääb see vahemikku 96,5% kuni 97,5% nimiväärtusest ehk võlakirja saab kätte odavamalt, kuni 97,50 eurose hinnaga. Võlakirja lõplik hind selgub pakkumise lõpus ehk kolme nädala pärast.

Investorile tähendab nimiväärtusest madalam võlakirja soetushind täiendavat tulu, sest nimiväärtusest madalama hinnaga investorile müüdud võlakirjad lunastab eminent siiski 100 eurose nimiväärtusega. Lisaks sellele tasub Iute Group võlakirjade omanikele 11-protsendilist aastaintressi. Kokkuvõttes tähendab Iute Groupi täpsustatud pakkumine investoritele minimaalselt 12-protsendilist tootlust aasta baasil ning vähemalt 42-protsendilist kogutulu võlakirjade tagasiostu hetkeks, märgib ettevõte.

Iute Groupi juhi Tarmo Silla sõnul ajendas pakkumist täpsustama emissiooni märkimise käigus saadud tagasiside. „Roadshow kutseliste investoritega käib. Olen kohtunud uute ja olemasolevate professionaalsete investoritega Pariisis, Zürichis, Dubais, Sofias ja mujal, kes on andnud väärtuslikku tagasisidet ootuste kohta. Arvestades üleüldist intressimäärade tõusu, soovivad kutselised investorid selget signaali selle kohta, et nende tootlus kuni aastani 2026 raha paigutades on üle 12% aastas. Iute kohtleb jae- ja kutselisi investoreid võrdselt ja läbipaistvalt. Järelikult, lubades kutselistele aastatootlust üle 12%, lubame seda ka jaeinvestoritele,“ kirjeldas Sild. „Lõppkokkuvõttes tegutseme oma etteantud hinnavahemiku raamides, aga vähendame investoritele määramatust ja lubame rohkem.“

Et pakutavate võlakirjade tootlus võiks kõrgem olla, märkisid investorid ka Delfi Ärilehele. Mida nad riskidena välja tõid, loe pikemalt siit.

Silla sõnul tagab võlakirjadesse investeerimine kindla rahavoo. „Iute teeb intressimakseid kaks korda aastas. Võlakirjad on võrreldes aktatsiatega ettearvatavam viis oma säästud kasvama panna. Investoril on õigustatud ootus, et kindlatel kuupäevadel laekub tema arvele kindel summa.“

2021. aastal toimunud Iute Groupi avalikul võlakirjapakkumisel märgiti 50-miljoni euro suurune emissioon rohkem kui 35 miljoni euro võrra üle ja mahtu suurendati 25 miljoni euro võrra. Võlakirjaemissioonist saadud tuludega finantseeritakse 2019/2023 eurovõlakirjad ja ühtlasi suurendatakse 2021/2026 eurovõlakirjade mahtu kuni 50 miljoni euro võrra.

Iute pakub avalikult kuni 500 000 tagatud eelisvõlakirja nimiväärtusega 100 eurot, lunastamistähtajaga 6. oktoober 2026 ja intressimääraga 11% aastas. Intresse tasutakse iga poole aasta tagant. Kõrgeim võimalik pakkumishind on 97.50 EUR (97.50% nimiväärtusest), lõplik hind selgub oksjoni lõpus ja see jääb vahemikku 96,5% kuni 97,5%. Tagatud eelisvõlakirjad on registreeritud Clearstream Banking S.A. CSD-s, Luksemburgis ISIN-koodiga XS2378483494.

Läbi Swedbanki internetipanga maksab võlakirjade märkimine 15 eurot ning läbi LHV 10 eurot.

Võlakirjade märkimisperiood algas 6. märtsil 2023 kell 10.00 EET ja lõpeb 31. märtsil 2023 kell 14.00. Pakkumine on suunatud kutselistele investoritele ja jaeinvestoritele Eestis, Lätis, Leedus ning Saksamaal.

Võlakirjad kujutavad endast Iute Groupi otseseid, üldisi, tingimusteta, allutamata ja tagatud kohustusi ning on igal ajal nõudeõiguse osas samaväärsed (pari passu) kõigi teiste Iute Groupi praeguste ja tulevaste tagatud kohustustega ning kõrgemal kõigist olemasolevatest ja tulevastest allutatud võlgadest.

Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 6. aprillil 2023. Emitent esitab pakkumisega samaaegselt taotluse uued võlakirjad noteerida ja kauplemisele võtta Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas ning Frankfurdi börsi reguleeritud turul (General Standard). Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 6. aprill 2023.

Iute Group on 2008. aastal Eestis asutatud finantstehnoloogia ettevõte. Kontserni tütarettevõtted pakuvad järelmakse, makseteenuseid, investeerimisvõimalusi ning pangandus- ja kindlustustooteid. Iute teenindab kliente Moldovas, Albaanias, Põhja-Makedoonias, Bulgaarias ning Bosnias ja Hertsegoviinas. Iute finantseerib laenuportfelle omakapitali, hoiuste ning Frankfurdi börsi ja Nasdaq Balticu põhinimekirjas olevate tagatud võlakirjadega. Alates 2023. aastast on Iute Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri peasponsor.