Eestis, Lätis ja Leedus läbi viidud küsitluse tulemused näitavad, et 35% Eesti inimeste hinnangul kontrollivad nad oma pangakonto seisu vähemalt korra nädalas. 17% kontrollib kontol oleva raha hulka mõned korrad kuus ning sama paljud ehk 18% teeb seda vaid siis, kui on vaja kontrollida, kas vajalik makse on tehtud.

„Meie internetipanga statistika ütleb, et kõige rohkem käiakse oma kontosid kontrollimas just teisipäeval. Kellaajaliselt on kõige rohkem internetipanga külastajaid hommikul kell 11.00. Ilmselt siis on vaja kontrollida, milliseid kulutusi saab veel sellel nädalal või päeval teha,“ märkis Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen. „Samuti näitab statistika, et puhkepäevadel ja pühade ajal langeb internetipanga külastus oluliselt.“

Kokku 11% vastanutest märkis, et kontrollivad oma kontot korra kuus või isegi vähem. 2% inimestest väitis, et ei kontrolli oma konto seisu üldse. 7% Eesti inimestest vaatab raha hulka kontol ainult siis, kui nad kahtlustavad, et on teinud vale makse või kui raha on otsa saanud.

Võrreldes Läti ja Leedu inimestega tellivad Eesti inimesed pangakonto väljavõtet tihedamalt. Kui eestlastest kontrollib 35% oma kontot vähemalt korra nädalas, siis Lätis on selliseid inimesi 25% ja Leedus 27%. Selle võrra eelistavad meie lõunanaabrid oma panka siseneda vähem ehk pigem mõnel korral kuus või harvemgi.