Järgnevalt ongi välja toodud ehk ühed enimlevinud vead ja valearusaamad.