Järgmisel aasta alguses hakkab Eesti Energia rajama Aulepa tuuleparki, mis on hetkel Baltikumi suurim.

“Eesti Energia ei saanud kahjuks eelnevatel perioodidel erinevatel põhjustel suuremahulist taastuvenergiat arendada”, selgitas EE Taastuvenergia ettevõtte direktor Ando Leppiman, miks alles nüüd rohkem tuuleenergia poole vaatama hakatakse.

“Ma jätaks need põhjused hea meelega mainimata,” keeldus Leppiman täpsustamast.

Kui praegu on Leppimani sõnul tuulest elektri tootmine vähemalt kolmandiku võrra kallim võrreldes põlevkiviga, siis 10 aasta pärast võib tuuleenergia olla täiesti konkurentsivõimeline. “CO2 kvoodi hind on see, mis hakkab järgneva 10 aasta jooksul määrama elektrienergia hinda,” lisas Leppiman.

Eesti Energia kava näeb ette, et kohaliku lõpptarbija stepslisse jõuaks 2013. aastaks 15% elektrist taastuvenergiast. Aulepa tuulepark peaks Noarootsis valmima 2009. aasta kevadeks ning katma 1,3% elektri lõpptarbimisest Eestis.

“Eesti Energia tootmisportfell on praegu liialt ühekülgne — üle 90% elektrist toodame põlevkivist, mis on pikemas ajaperspektiivis võimalike väliskeskkonna muutuste suhtes riskantne ning CO2 mahukas. Eesti Energia soovib oma tootmisportfelli mitmekesistada CO2 vaba tootmise kaudu, investeerides taastuvenergiat tootvatesse tuulikutesse, soojuse — ja elektri koostootmisjaamadesse ning tuumajaamadesse”, andis pikaajalisest tootmisstrateegiast ülevaate Eesti Energia koostootmise ja taastuvenergia valdkonnajuht Toomas Niinemäe.

Aulepa tuulepargi võimsus on 39 MW, mis valmides on suurim Balti riikides. Tuulepargi aastane toodang saab olema üle 100 GWh, millega kaetakse 1,3% elektri lõpptarbimisest Eestis ja hoitakse ära ligi 120 tuhat tonni CO2 õhku paiskamine.

Aulepa tuuleparki rajatakse Soome tootja WinWind OY tuulikud. Tuulepark hakkab plaanide kohaselt tööle 2009. aasta kevadel. Aulepa tuulepargi kogumaksumus on ligi 900 miljonit krooni ning selle rahastamine toimub Eesti Energia omavahenditest.