SKP vähenes neljandat kvartalit järjest. 2008. aasta IV kvartalis vähenes SKP 9,7 protsenti, teatas statistikaamet.

Võrreldes IV kvartaliga vähenes sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKP I kvartalis 6,5 protsenti.

Lisandväärtus vähenes enamikul tegevusaladel. Tegevusalade, mille lisandväärtus kasvas, mõju SKP-le on väike.

SKP vähenemist mõjutas kõige enam töötleva tööstuse, ehituse ning jae- ja hulgikaubanduse lisandväärtuse järsk vähenemine.

Töötlevas tööstuses vähenes lisandväärtus kõikidel tegevusaladel seoses jätkuvalt väikese siseturu nõudluse ja sellest tulenevalt tellimuste vähenemisega. Samuti vähenes töötleva tööstuse toodangu eksport nõrga välisnõudluse tõttu.

Ehituse lisandväärtuse kiiret vähenemist põhjustas eluruumide ehitusmahu kiire vähenemine.

Finantsvahenduses loodud lisandväärtuse vähenemine süvenes I kvartalis tegevusala ettevõtete teenustasutulude ning finants- ja intressitulude olulise vähenemise tõttu.

Seoses madala tootmis- ja tarbimisaktiivsusega jätkus reaalarvestuses tootemaksude laekumise vähenemine. Samas, tootemaksude laekumine nominaalarvestuses suurenes tänu möödunud aasta I kvartali madalale aktsiisimaksude laekumise baasile.