Ühispanga kontsern sai mullu teenustasutuludena 209,5 miljonit krooni ja tulu väärtpaberitest 103,1 miljonit krooni.

Kontserni neto intressikasum moodustas perioodi lõpus 518,4 miljonit krooni.

Ühispanga kontserni bilansimaht oli 1999. aasta lõpu seisuga 14,969 miljardit krooni, võrrelduna 16,498 miljardiga 1998. aastal.