Krediidipanga aktsiakapital suureneb tänu eelnimetatud otsusele praeguselt 264 miljonilt kroonilt 720 miljoni kroonini. Investeering lubab Krediidipangal laiendada oma tegevust nii Eestis kui naaberturgudel, teatas Krediidipanga kommunikatsioonijuht.

Aktsiakapitali suurendamiseks emiteeritakse täiendavalt 45,6 miljonit aktsiat. Emissioon muudab olulisel määral Krediidipanga omanike struktuuri. Senine suuromanik – Bank of Moscow, kellel on läbi Latvijas Biznesa Banka (LBB) Krediidipangas ligi 90 protsendiline osalus, on otsustanud kontsernisiseste struktuurimuudatuste tulemusena astuda Krediidipanga aktsionäride ringi otseosaluse kaudu. Ühtlasi väheneb Bank of Moscow osalus Krediidipangas 45 protsendini.

Pärast emissiooni saab Krediidipanga 44,5 protsendi aktsiate teiseks suuromanikuks Liongate Baltic Fund Ltd. Ülejäänud 10,5 protsenti aktsiatest kuuluvad väikeaktsionäridele.

Krediidipank on üks Eesti vanimatest siiani tegutsevatest kommertspankadest, pakkudes oma teenuseid 1992. aastast. Pank pakub kõiki levinumaid pangateenuseid nii eraisikutele kui väikesetele ja keskmistele ettevõtetele 11 linnas üle Eesti.