Poliitikule kuulub ka pool elumaja Tallinnas ja sõiduauto Saab 95. Laene ega liisinguid pole. Lisaks saab ta tulu vara üürimisest.

Osakud, mille kogusumma on 2 927 723,76 krooni, jagunevad järgnevalt:

Balti Invest Grupp FRN, 5 aktsiat, 34 347,15 krooni;
Bank of Georgia JSC GDR, 410 osakut, 57 488,65 krooni;
Bluebay Emerg. MKT BND, 131,985 osakut, 260 803,63 krooni;
Bulgarian Real Estate Inv Fund, 17 900 osakut, 50 838,61 krooni;
East Capital Balkan Fund, 2282,40817 osakut, 58 553,62 krooni;
Eastern Europe Real Estate Investment Fund, 697,22 osakut, 93 491,25 krooni;
Franklin Mutual European Fund EUR, 892,118 osakut, 224 873,25 krooni;
Franklin Templeton Japan Fund JPY, 1198,245 osakut, 80 588,98 krooni;
Gam Multi-Europe II, 90,08 osakut, 196 772,74 krooni;
Gam Multi-Pacific, 104,61 osakut, 236 156,17 krooni;
Impact (Ron), 13 098 aktsiat, 39 897,53 krooni;
JB Absolute Return Bond, 101,754 osakut, 202 420,06 krooni;
JB Commodity Fund, 189,399 osakut, 235 949,95 krooni;
JB Global High Yield Bond, 97,061 osakut, 257 354,65 krooni;
JPM Emerging Markts EQ A CC, 728,061 osakut, 142 054,23 krooni;
Sif Oltenia (RON), 7200 osakut, 51 715,63 krooni;
Swedbank Ida-Euroopa Aktsiafond, 1100,238 A-osakut, 95 864,07 krooni;
Swedbank Pensionifond V3 (aktsiastrateegia), 25 926,072 osakut, 394 960,37 krooni;
Swedbank Pensionifond K3 (kasvustrateegia), 18 856,871 osakut, 271 989,62 krooni;
Templeton Asian Growth A ACC Eur, 504,136 osakut, 166 437,11 krooni;
U.S Invest Eur, 640 osakut, 11 116,44 krooni.