Kohus mõistis OÜ Tarrest Ehituse süüdi maksude maksmisest kõrvalehoidmises suures ulatuses ja karistas ettevõtet viie miljoni krooni suuruse rahalise karistusega, ütles Harju maakohtu pressiesindaja BNS-ile.

AS Rihti Projekti mõistis kohus samuti süüdi maksude maksmisest kõrvalehoidmises suures ulatuses ja karistas ettevõtet 850 000 kroonise rahalise karistusega.

Kohus mõistis ka OÜ Tarrest Ehituse juhi Mart Tarumi ja AS Rihti Projekti juhi Harry Tinti süüdi maksude maksmisest kõrvalehoidmises suures ulatuses. Tarum sai 500 päevamäära ehk 137 625 krooni suuruse ning Tint 250 päevamäära ehk 79 457 krooni suuruse rahalise karistuse.

Maksupettuse süüasjas kohtu all olnud Joel Kolgi ning Igor Rabtšuki mõistis kohus õigeks.

Kohus hakkas suure maksupettuse süüasja arutama septembri lõpus. Nii OÜ Tarrest Ehitus ja AS Rihti Projekt juriidiliste isikutena kui ka eraisikutena kohtu all olevad Tint, Rabtšuk, Kolk ja Tarum kinnitasid pärast süüdistuse avaldamist, et ei ole maksupettustes süüdi.

Eeluurimise kogutud andmetel said kuriteod alguse 2005. aasta märtsis, kui Martti Link hakkas võltsima tuntud ehituskaupade müüjate arveid. Nii koostas ta hulganisti Rautakesko AS-i, Ehituse Service OÜ ja Angroo Ehituse AS-i logosid kandvaid arveid ehituskaupade müügi kohta, printis need kassaprinteritega välja ja lisas seejärel neile allkirjad ning templijäljendid. Tegelikult mingeid ehituskaupu nende arvete alusel ei soetatud.

Seejärel levitas Link fiktiivseid arveid oma tuttavate Joel Kolgi ning Igor Rabatšuki kaudu restaureerimisteenust pakkuvatele OÜ-le Tarrest Ehitus ning AS-ile Rihti Projekt, mis said arvete alusel võimaluse vähendada maksukohustust ning teha kassast sularaha väljamakseid, selgus eeluurimisel.

Kuriteo tulemusena jäi Tarrest Ehituselt maksudena riigile laekumata kokku 16 716 964 krooni ning Rihti Projektilt 2 684 235 krooni, selgus uurimisel.

Põhja ringkonnaprokuratuur esitas kohtueelse uurimise lõppedes süüdistused nii Lingile, Kolgile, Rabatšukile ning juriidiliste isikutena Tarrest Ehitusele ja Rihti Projektile kui ka firmade juhtidele Mart Tarumile ja Harry Tindile. Lingi on kohus jõudnud juba ka süüdi mõista.