Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses on sisse toodud täiendav tingimus biokütuste aktsiisist vabastamiseks, mille järgi laieneb aktsiisivabastus üksnes niisugusele biokütusele, mis vastab säästlikkuse kriteeriumidele, teatas BNS.

Säästlikkuse kriteeriumid biokütusele on kehtestatud keskkonnaministri 2005. aastast pärineva määrusega.

Seetõttu on biokütuse loa omanikel biokütuse aktsiisivabalt tarbimisse lubamisel kohustus tõendada lisaks biokütuse biopäritolule täiendavalt ka selle vastavust kehtestatud säästlikkuse kriteeriumidele.

Biokütus, mille puhul ei ole tõendatud selle biopäritolu või vastavus kehtestatud säästlikkuse kriteeriumidele, maksustatakse kütuseaktsiisiga tavakorras.

Ühtlasi on muudatustega fikseeritud biokütuste aktsiisist vabastamise lõpptähtajaks tuleva aasta 27. juuli.