Kuulatavuselt järgnesid 46 minutiga Raadio Elmar ja 26 minutiga Raadio 2.

BMF Gallup Media andmetel on Vikerraadiol, Raadio Elmaril ja Raadio 2-l ka kõige suurem auditoorium - vastavalt 172.000, 156.000 ja 111.000 eestlast päevas.

Mitte-eestlaste kõige kuulatavam raadiojaam on jätkuvalt Raadio 4 keskmiselt 57 minutiga päevas. Teisel kohal on Russkoje Radio 38 minutiga päevas.

Raadio 4 kuulab iga päev 128.000 inimest ehk iga kolmas vene keelt kõnelev eestimaalane. Russkoje Radiot kuulab iga päev 87.000 mitte-eestlast.

BMF Gallup Media viis küsitluse raadioprogrammide kuulatavuse kohta läbi 1. septembrist 19. oktoobrini.

Baltic News Service