Eesti Panga nõukogu esimees Mart Sõrg ütles, et tõenäoliselt tulevad töörühma ettepanekud keskpanga struktuuri optimeerimiseks nõukogus arutlusele 28. septembril, arutelu võib lükkuda ka oktoobrisse.

Enne nõukogu heakskiitu ei soovinud Sõrg töörühma ettepanekid kommenteerida. Sõrg märkis siiski, et ideed on huvitavad.

Sõrg ütles, et töörühm esitas oma ettepanekud 1. septmebriks Eesti Panga juhatusele, kes annab ettepanekutele viimase lihvi.

Ka töörühma kuuluv Eesti Panga direktor ja juhatuse liige Valdu Laid ei soovinud antud teemat enne lõplikku otsustamist kommenteerida.

Juuli keskel pakkus Sõrg isikliku nägemusena keskpanga juhtimisstruktuuri muudatusena välja panga nõukogu ja juhatuse ühendamise ning panga osakondade vähendamise.

Sõrgi hinnangul võiks edaspidi olla Eesti Panga seni seitsmeliikmeline juhatus väiksem ning tulevikus võiks juhatuse panga nõukoguga ühendada.

Sõrg on öelnud, et sel juhul oleks nõukogu liikmed keskpanga palgal ning palju lähemal panga igapäevatööle.

"Praegu on mõni nõukogu liige mõne teadusasutuse palgal, mõni riigikogu omal," selgitas Sõrg.

Samuti võiks Sõrgi nägemuse järgi Eesti Panga uues struktuuris senise 20 asemel olla vähem osakondi. "Selle, kui palju neid täpselt olla võiks ja millistele osakondadele rohkem rõhuda, töötab mitme kava seast välja vastav töörühm," rääkis Sõrg juulis.

Eesti Panga presidendi Vahur Krafti 6. juuli käskkirjaga moodustas keskpank töörühma, mis analüüsib keskpanga organisatsiooni ja selle struktuuri sobilikkust lähiaastate muutuvates oludes.

Töörühm pidi oma ettepanekud keskpanga struktuuride optimeerimiseks esitama septembri alguseks.

Töörühma kuuluvad Valdur Laid, Sven Meimer, Märten Ross, Rein Minka, Indrek Ostrat, Villu Praks, Rait Roosve, Tanel Ross ja Andres Trink.

Neist kuuluvad keskpanga juhatusse Valdur Laid, Rein Minka, Märten Ross ja Andres Trink.