Majandustarkvarade integreeritud paketti Oracle E-business Suite kuuluv toode võimaldab ettevõttel automatiseerida kinnisvaraga seotud informatsiooni ja planeerida efektiivsemalt ruumide kasutust.

"Oracle Property Manager võimaldab automatiseerida kinnisvaraga seotud informatsiooni täpsete ruumitunnuste kaudu: hooned, korrused, kokkukuuluvad ja üksikud ruumid. Mida rohkem automatiseerida juhtimisega seotud informatsiooni ja protsesside kirjeldusi, seda enam vähenevad kinnisvara haldamise kulud," selgitab uue lahenduse eeliseid NT-Exchange.com juhatuse esimees Lembit Loo.

Oracle Property Manager sobib nii kinnisvarafirmadele kui ka suurtele avaliku ja erasektori organisatsioonidele, mis haldavad kinnisvara.

Oracle Property Manager võimaldab analüüsida ja kontrollida kinnisvara haldamise ning arenduse rahalisi vahendeid, täiustada maksetega seotud protsesse, hallata rendilepinguid ning korraldada muid liikumisi. Inventari kasutamise ja täituvuse aruanded annavad teada, kes kasutab ruumi, kui hästi see ruum on kasutatud ja kas haldajal on vajadust planeerida kasvu tulevikuks. Põhjalik ja süsteemne informatsioon rendilepingute, osutatavate- ning sisseostetavate teenuste, vastutavate isikute ja ka näiteks kindlustuspoliiside kohta, aitab ettevõttel välja töötada oma kinnisvara parima kasutamise strateegia.

AS NT-Exchange.com on 2000. aastal loodud firma, mis tegeleb äriinformatsiooni haldamisega kasutades internetipõhist tehnoloogiat.

NT-Exchange.com pakutavad juhtimisinformatsiooni süsteemide arendused aitavad ettevõtetel paremini näha juba saavutatud positsioonide väärtust ja hinnata uusi võimalusi. NT-Exchange.com on Oracle Partner Program'i liige.