Eegi kinnitusel jõudis AS PIC-Eesti pärast enam kui aasta kestnud analüüsi ja uuringuid järeldusele, et kõige sobivam paik 45 hektari suurusele ning 60 miljonit krooni maksvale europrügilale on Lagujas vana jäätmevälja lähedal.

"Esmastes kontaktides on Nõo vallavalitsus seda asukohta ka aktsepteerinud," rääkis Eek Tartu Postimehele.

Eesti on ratifitseerinud Šrhusi konventsiooni, mis nõuab enne uue prügila rajamist vähemalt 15 nädalat kestvat avalikustamisprotsessi, mille üks osa on ka avalik arutelu kohalike elanike osavõtul.

Eek ei osanud öelda, millal avalikustamine algab ning millal saab täit selgust, kas europrügila Lagujasse tuleb või ei.

Nõo vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Gea Järvela ütles, et on olnud PIC-Eestiga telefonitsi kontaktis ning on firma töö tulemustega üldjoontes kursis. Samas märkis ta, et ei saa üksikasju kommenteerida enne, kui keskkonnaministeerium on saatnud Nõkku uuringu tulemuste ametlikud materjalid.

Aardlapalu prügila sulgemiseks ning uue regionaalprügila ehituseks kulub keskkonnaministeeriumi hinnangul umbes 120 miljonit krooni, pool rahast ühele ning pool teisele tööle. Tartumaa keskkonnateenistuse juhataja Jalmar Mandel on öelnud, et kolmveerand sellest rahast peaks tulema Euroopa Liidu abifondist ISPA, ülejäänu aga riigilt.

Peeter Eek märkis, et ISPA-lt raha taotleda on võimalik alles siis, kui kavandatava prügila asukoht on kindel. Lisaks peab Eegi sõnul olema selge, kes on europügilast kasu saaja ehk tellija.

Seni on regionaalprügila eeluuringuid vedanud ja rahastanud keskkonnaministeerium, kuid Eegi hinnangul on loogiline, et esimesel võimalusel võtab asjaajamise üle Nõo valla või mitme valla loodud aktsiaselts.

Tartumaa keskkonnateenistuse peaspetsialist Rein Haak ütles, et nii aktsiaseltsi moodustamine kui prügila asukoha kinnitamine omavalitsuse volikogus peab sündima kindlasti enne aasta lõppu.

Praegu kasutusel olev nõukogudeaegne prügila Lagujal võtab aastas vastu 5000-6000 tonni jäätmeid põhiliselt Elva linnast. Jäätmepõllu rekonstrueerimist europrügilaks soovitas juba üle nelja aasta tagasi Laguja prügila operaatori Ragn-Sells Eesti ASi jäätmekäitlusjuht Raivo Markov.