Exclusive-Date OÜ tegevjuht Eduard Maandi esitas komisjonile taotluse, et ta saaks konkursi korras tagastamatut ettevõtluse stardiabi. Selle maksimumsummaks on Tallinna kodulehe andmetel 50 000 krooni. „Esitasin stardiabi saamiseks kõik nõutud taotlused ja dokumendid,“ kinnitas Maandi.

Internetipõhist diskreetset ja turvalist tutvumisteenust pakkuma hakkav firma Exclusive-Date sai äraütleva vastuse. „26. juuni Äripäevast saime komisjoni otsusest lugeda: laekus 82 taotlust, vaadati läbi 30, rahuldati neli,“ rääkis Maandi Eesti Päevaleht Online’ile. „Kui ma hakkasin uurima, miks meie taotlust ei rahuldatud, hakkas pihta konkreetne hämamine. Vihjati taotluse tingimustele, milles on öeldud, et komisjon ei pea oma otsuseid põhjendama.“

Vastus pärast pikka uurimist

##Maandi rääkis, et talle kui firmajuhile ja maksumaksjale oli selline vastus vastuvõetamatu ning ta jätkas uurimist. „Meie taotluses olid ära toodud mitmekülgsed kasud, mida Tallinn perspektiivis meie projekti käivitudes saab,“ kinnitas firmajuht. „Need kasud täitsid ka taotlemise prioriteetsete suundade mitu punkti nagu töökohtade loomine, uue tehnoloogia kasutusele võtmine, uudne teenus turul, ekspordi artikli loomine.“

Pärast ametnikelt selgituste nõudmist sai Maandi teada äraütlemise tegeliku põhjuse – kuna tegemist on infotehnoloogia valdkonna projektiga, siis komisjon põhimõtteliselt ei rahuldanud selle valdkonna taotlusi. „Mulle öeldi, et komisjon eelistas projekte, mille esindajad mingil juhul pangast laenu ei saaks, kuna nad on väikesed ja saamatud,“ avaldas Maandi oma nördimust. „Meil oli nii korralikult kirjutatud finantsprognoosid ja teisel tegevusaastal plaanime teenida üle miljoni krooni.“

Maandi ütles, et konkursist kumab läbi asjaolu, et kaks miljonit maksumaksja raha läheb kaudsele saamatute inimeste toetuseks, aga mitte ettevõtluse stimuleerimisele.

Ettevõtlusamet: firmal puudus selge finantseerimisskeem

Ettevõtlusameti juhataja Kairi Teniste ütles Eesti Päevaleht Online’ile, et stardiabi jagamise eesmärgiks ei ole toetada kõiki Tallinnas asutatavaid ettevõtteid 50 tuhande krooniga. „Eesmärk on toetada just sellelaadset ettevõtlust, millest linnal kõige enam tulu tõuseks – uue töökohad ning iseseisvad ja tublid väikeettevõtted on linna arengu üheks alustalaks,“ selgitas ta. „Paraku tuleb taoliste projektide puhul teha valikuid ning kõiki toetada ei ole täna linna võimuses.“

Teniste sõnul oli komisjoni otsus Exclusive-Date’i suhtes oli ühehäälne ning arutelul jäid kõlama peamiste vastuargumentidena ebaselge finantseerimisskeem ning omafinantseeringu reaalse katte puudumine, samuti peeti ebapiisavaks konkurentsianalüüsi ning turunduskava. „Positiivse küljena tasub ära märkida dokumentatsiooni heatasemelist vormistust ning projekti esitaja ettevõtlikku suhtumist,“ möönis Teniste siiski.

Teniste kinnitas, et komisjonil ei ole valdkonnapõhiseid eelistusi. „Samuti ei nõustu ma mingil juhul väitega, et stardiabi saajad on saamatud ning ei oska seda kasutada,“ sõnas ta, ehkki Exclusive-Date’i juhile öeldi just, et toetada soovitakse saamatuid inimesi. „Kõik rahuldatud taotlused on omanud sisukat äriplaani ning nende edukusse on komisjonil selle põhjal olnud põhjust uskuda.“

Samas ei vastanud Teniste küsimusele, mitu IT-valdkonna ettevõtet taotles stardiabi.

Tingimused IT-valdkonnast vaikivad

Stardiabi taotlemise tingimuste kohaselt saavad abi taotleda äriühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad ja ettevõtlusega alustada soovivad isikud ning kes vastavad tingimustele, et ettevõtja on registreeritud ja tegutseb Tallinnas, ettevõtja esmasest registreerimisest ei ole möödas üle aasta ning ettevõtja töötajate arv on alla 20. Lisaks ei tohi stardiabi taotleja olla teise juriidilise isiku tütarettevõte ning tal ei tohi olla maksuvõlgu ega tema suhtes algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust.

Tingimuste järgi ei anta reeglina stardiabi põllumajanduslikule ja kalanduslikule tootmisele, transpordile, jae- ja hulgikaubandusele, finantsteenustele ja kinnisvara arendusele, alkoholi- ja tubakatoodete toomisele ning vahendusele ja hasartmängude korraldamisele. IT-ettevõttest ei ole tingimustes poole sõnagagi juttu.