?On heameel, et kolm aastat tagasi Ragn-Sellsi poolt algatatud tunnustamisest on tänaseks saanud meeldiv traditsioon, ? ütles Ragn-Sells AS turundus- ja müügijuht Maren Pärn. ?Tahame auhinnaga tänada oma kliente, kes teadvustavad , et meie kõigi poolt igapäevaelus tekitatud jäätmed on meie ühine mure ning vastutus nende edasise saatuse ja puhta elukeskkonna eest lasub meil kõigil.?

Seekordsed Aasta Taaskasutaja auhinnad anti välja kahes kategoorias. Suuremate ettevõtete ja organisatsioonide kategoorias said auhinnad Haapsalu Tarbijate Ühistu, Kesko FoodAS ja Reval Hotelligrupi AS. Väiksemate ettevõtete ja organisatsioonide osas pälvisid auhinnad Kadrina Vallavalitsus, Kirde Hulgikaup AS ja korteriühistu Kajakas.

Aasta Taaskasutaja auhind antakse ettevõtetele, asutustele ja organisatsioonidele, kes on aasta jooksul andnud suurima panuse taaskasutatavate materjalide, sealhulgas vanapaberi, plasti ja klaasi kogumisel. Auhinna saajate valimisel hinnatakse nii nende poolt kogutud taaskasutatavate materjalide kogust ja kvaliteeti kui ka huvi ja koostöövalmidust valikkogumise arendamisel ja inimeste informeerimisel ja koolitamisel. Ragn-Sellsi poolt korraldatav Aasta Taaskasutaja valimine on iga-aastane traditsioon. Auhinnaga juhitakse tähelepanu jäätmete korduv- ja taaskasutuse vajadusele.

Möödunud aastal andis Ragn-Sells üle kuus Aasta Taaskasutaja auhinda. Suuremate ettevõtete kategoorias anti auhinnad Tartu Tarbijate Ühistule, Prisma Peremarket ASile ja S-Marten ASile. Väiksemate ettevõtete ja organisatsioonide kategoorias pälvisid auhinna Nõo Vallavalitsus, Paikuse Vallavalitsus ja AS No Rest Kinnisvara. Esimesed Aasta Taaskasutaja auhinnad said kaks aastat tagasi AS A-Selver, Eesti Coca-Cola Joogid AS ja AS Tallink.

Jäätmekäitlusfirma Ragn-Sells AS (www.ragnsells.ee) on Rootsi perefirma Ragn-Sells AB tütarettevõte Eestis. Ragn-Sells juurutas 2002. aasta kevadel esimese Eesti jäätmekäitlusettevõttena integreeritud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi, mis tunnistati vastavaks rahvusvaheliste standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Ettevõttes töötab üle 220 töötaja. Ragn-Sellsile kuulub üle 80 eriotsatarbelise auto. Käesoleval aastal suunab Ragn-Sells teisese toormena taaskasutusse üle 8500 tonni jäätmeid.