?Valmiva Sillamäe sadama ja regulaarse laevaliikluse käivitamine Sillamäe ja Kotka vahel avab maakonnale täiesti uued turismi- ja transiidivõimalused. Täna sõidab Tallinna ja Helsingi vahel üle kuue miljoni inimese aastas, osa neist eelistaksid kindlasti kasutada uut laevaliini,? ütles Ida-Viru maavanem Ago Silde.

Uus laevaliin avab uued koostöövõimalused kahe geograafiliselt sarnase regiooni vahel ? mõlemad asuvad Euroopa Liidu idapiiril, mõlemal on piir Venemaaga. Järgmise aasta mais avatav laevaliin Sillamäe-Kotka liinil annab uue tõuke koostööks Lõuna-Soome ja Peterburi piirkonnaga nii transiidi- kui turismivallas.

Silde sõnul viiakse proovireisiga üle lahe ka 50 Ida-Virumaa tantsijat ja pillimeest. Lisaks taidlejatele esindavad Ida-Virumaad Koulovas ka umbes 50 ettevõtjat turismi-, majutus-, SPA-, toitlustus-, käsitöö- ja muudest ettevõttest.