Esimesena Eestis pakub BTA Kindlustuse kahjukäsitlus teenusena sündmuspaigale kohalesõitmist. Selts on vabatahtliku sõidukikindlustuse sõlminutele teinud lahti 24h avatud infotelefoni, millelt jagatakse nõuandeid, kuidas õnnetusjuhtumi korral toimida. Kui klient soovib, sõidab kahjukäsitleja sündmuspaigale – aitab vormistada vajalikud dokumendid, hindab esmase kahju, organiseerib sõiduki teisaldamise ja vajadusel ka kindlustusvõtja transpordi koju.

BTA Kindlustus pakub eraisikutele vara-, kasko-, liikluskindlustust ning erinevaid vastutuskindluste ja reisikindlustuse tooteid. Juriidilisetele isikutele on lisaks merenduse, lennunduse, raudtee, veoste kindlustamisele saadaval ka ärikatkemisega seotud tooted. Selts on Baltikumi üks suurimatest lennu- ja raudteekindlustuse pakkujatest.

BTA Kindlustus sobib ettevõtetele, kes tegutsevad kõigis kolmes Balti riigis. Et seltsi kindlustustegevusega on kaetud kõik SRÜ riigid, saab katet ka Venemaa suunalise tegevuse kindlustamiseks.

„BTA Kindlustuse eesmärk on elavdada kindlustusturgu Eestis nii kindlustusvõtjate kui ka kindlustusandjate seas. Oma tegevusega soovime tõsta inimeste teadlikkust kindlustamise vajalikkusest või muudest riskide maandamise võimalustest,” ütles BTA Kindlustuse Eesti filiaali juhataja Ivo Ustav.

BTA finantsstabiilsuse tagab koostöö maailma juhtivate edasikindlustajatega: Lloyd's of London, Swiss Re, General&Cologne Re, Munich Re, ERC Frankona, kes pakuvad BTAle usaldusväärset edasikindlustuse katet.

BTA Kindlustus on suurim kindlustusselts Lätis, Leedus ollakse neljandal positsioonil. BTA on asutatud 1. novembril 1993. Tallinna kontoris töötab hetkel 9 inimest, Lätis umbes 1200 ning Leedus 400 inimest. Ettevõtte 2005. aastal kogutud brutopreemiaid oli 640 miljoni Eesti krooni eest ning 2005. aasta väljamakstud hüvitisi 271 miljoni Eesti krooni eest.