Lisaks juhatuse eelmisse koosseisu kuulunud Jüri Allikaltile, Ivo Raudjärvele ja Erki Uustalule valiti uute liikmetena juhatusse Lasse Lehis ja Tiiu Toots, teatas Eesti maksumaksjate liit.

Lasse Lehis töötab Tartu ülikooli finantsõiguse dotsendina ja riigikohtu halduskolleegiumi nõunikuna, tal on doktorikraad õigusteaduses.

Lasse Lehis on maksumaksjate liiduga teinud erinevates vormides koostööd juba ligi kümme aastat – ajakirja MaksuMaksja toimetuskolleegiumis, uurimistööde konkursside hindamisel, lektorina koolitusel jne. Alates 2005. aastast oli Lasse Lehis EML nõukoja esimees.