Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhataja Hannes Udde sõnul teenis 900 miljonäri oma tulu vara, väärtpaberite või metsa müügist. Palgatuluna kogus oma miljonid ligi 700 inimest. Üle miljoni kroonist tulu deklareeriti 153 deklaratsioonis.

Kõige rohkem – 1217 – on kuni kaks miljonit krooni tulu teeninuid.

Miljonäride koorekihi moodustavad aga kümme isikut, kes teenisid üle 20 miljoni krooni.

Seda, kui palju teenis aga suurima tulu saaja, maksuamet privaatsuse ettekäändel ei nimeta. Tegemist oli varamüügi, mitte palgatuluga, märkis Udde.

Tagasihoidlikuks jäävad ka Eesti miljonärid ise. Oma nime afi‰eerima oli deklareerimise ajal nõus vaid viis inimest, ent kuna tegemist on avalikkusele tundmatute nimedega, kooskõlastas maksuamet nendega avalikustamise soovi ning kõik pidasid paremaks sel juhul tundmatuks jääda.

Ka ärimees Rein Kilk, kes tõenäoliselt kuulub miljonäride nimekirja, peab paremaks oma miljonite teenimise teemat mitte kommenteerida. “Sel juhul peaks kõigi inimeste palgad üles riputama,” arvab Kilk. “Siis oleks puudutatud mitte vaid need, kes rohkem teenivad, vaid ka need, kes vähem teenivad.”  

Kilgi ütlust mööda ei armasta eestimaalased näiteks avalikustada ka seda, kui suuri summasid keegi sponsorlusele või heategevusele kulutab.

Otsustab ise

Maksutulude avalikustamist ei toeta ka Eesti maksumaksjate liit. “Igal inimesel on õigus ise otsustada, kelle ja kuidas avalikustada oma varalist seisu või sissetulekuid,” märgib EML-i juhatuse esimees Lasse Lehis.

Lehis märgib, et siinkohal on erandiks riigiametnikud, kelle puhul on vaja tulusid avalikustada ja varalisi huvisid deklareerida selleks, et takistada korruptsiooni ja tagada avaliku sektori tegevuse läbipaistvus.

Lehis lisas, et tulude avalikustamist raskendab ka mõni Eesti tulumaksuseaduse eripära. Näiteks ei kuulu dividenditulu Eestis füüsilise isiku deklareeritava tulu hulka.

Kuna miljonid teenitakse sageli ka vara müügist, ei kajasta see mitte konkreetse aasta tulu, vaid aastate jooksul kogunenud tuluga.

Keskmine kasvas

••    Lisaks sellele, et Eesti sai möödunud aastal juurde üle 400 miljonäri, on elu läinud paremaks enamikul Eesti elanikest.

••    Võrreldes 2005. aastaga on keskmine deklareeritud tulu kasvanud 22 protsenti, olles 2006. aasta kohta ühes tuludeklaratsioonis keskmiselt

115 000 krooni.

••    Suurimat keskmist tulu teeniti Harjumaal (ka Tallinn) –

143 000 krooni, sellele järgnevad Tartumaa 117 400 ja Raplamaa 107 100 krooniga. Kõige väiksem on keskmine tulu Ida-Virumaal – 84 900 krooni.

••    Miljonäride kõrval deklareeris väga väikest, kuni 24 000 kroonist tulu  73 632 inimest, kuni 50 000 krooni suurust tulu sai 87 298 inimest.

••    Kõige rohkem – 212 539 inimest – oli neid, kes deklareerisid 100 000–500 000 kroonise tulu.

••    Ühes tulude kasvuga suurenes ka maksuametile esitatavate deklaratsioonide hulk 5,6% ehk 28 237 võrra.

••    Kokku esitas möödunud aastal tuludeklaratsiooni 530 412 maksumaksjat.

••    Enamik deklaratsioonidest – 455 515 esitati elektrooniliselt.

••    Tagastamisele kuuluv tulumaks kasvas 1,06 miljardilt 1,5 miljardile kroonile.