"Ei mina isiklikult ega EML-i juhatus tervikuna oska arvata, mida täpselt MTA soovib saavutada," ütles Lasse Lehis Päevaleht Online'ile kommentaariks maksuameti soovile, et Lehis õigusemõistmise objektiivsuse huvides EML-i juhi kohalt lahkuks.

"Ma usun, et MTA-s leidub ka selliseid inimesi, kes arvavad, et kohtud peaksid seadusi tõlgendama ainult nii, nagu maksuametnikud seda tahaksid. Minu ründamisega nad vaevalt seda eesmärki saavutavad. MTA tegevust võib tõlgendada kui kohtu mõjutamise katset," sõnas Lehis.

Lasse Lehise sõnul ei tähenda riigikohtule nõu andmine, et teda peaks kapis luku taga hoidma ja ta ei tohiks teistele nõu anda või ühiskondlikus elus osaleda.

"Siiamaani on ka maksuametile sobinud minu raamatuid lugeda ja minu koolitustel käia või minu käest arvamusi küsida," lisas Lehis. "Minu arvates on see ka igati mõistlik, et maksuhaldur ei trügi iga vaidlusega kohtusse, vaid püüab neid lahendada kokkuleppel maksumaksjaga, küsides asjatundjate arvamust. Maksuõiguse arendamine kohtupretsedentide kaudu on kõige kulukam ja ebaotstarbekam meetod."

Selle asemel peaks MTA Lasse Lehise hinnangul rohkem rõhku panema maksumaksjate teavitamisele ning täitma rohkem maksukorralduse seadusest tulenevat kohustust anda välja maksuseaduste rakendamiseks selgitusi ja juhendeid. "Siis oleks ka vähem põhjust kohtus käia ja minu peale kaevata," arvas Lehis.

"Nii riigikohtus kui EML-s peetakse mind ausaks inimeseks ja teatakse, et ma ei aja riigikohtus EML-i asja ega EML-s riigikohtu asja. Kui selles oleks kahtlus, siis ma poleks neid ameteid ühitanud. Minu südametunnistus on puhas ja mind MTA kaebamine ei häiri," tõrjus Lehis maksuameti kahtlustusi. "Kes on lugenud riigikohtu otsuseid, saab ka ise aru, et riigikohus lahendab asju seaduse ja õiguse üldpõhimõtete alusel, mitte selle alusel, kus keegi töötab."

Lehis märkis, et EML ja MTA viimastel aastatel teinud päris tihedalt koostööd, vahetanud teavet, korraldanud ühisüritusi, arutanud maksuprobleeme ühistes töögruppides.

"MTA peadirektor oli pikka aega isegi EML nõukoja liige. Tõsi küll, reaktsioonina EML-i juhi avalikule solvamisele otsustas EML juhatus hr Enriko Aava EML-i nõukoja koosseisust välja arvata. Meil on väga kahju, et MTA soovib maksuprobleeme lahendada konfrontatsiooni, mitte dialoogi kaudu," ütles EML-i juht. "MTA soov vastandada ennast maksumaksjate liidule ja luua maksumaastikul rindejooni kahjustab meie arvates Eesti kui õigusriigi arengut."

Maksu- ja tolliamet kinnitas eile Päevaleht Online'ile, et on saatnud riigikohtule kirja, milles avaldas mõtte, et Lasse Lehise töötamine kahel ametipostil võib riivata õigusemõistmise huve.

"Maksu- ja tolliamet käsitles riigikohtuga asjaolu, et halduskolleegiumi kohtunõunik, kes kandes ühiskonnas erinevaid rolle, peab õigusmõistmise juures olles kõrvale lükkama kõik muud huvid ja eemalduma EML-i juhatuse esimehe rollist või muude osalustega kaasnevatest rollidest erinevates ühingutes," ütles ameti pressiesindaja Liis Plakk.

Maksumaksjate liit tõstis viimati avalikku protesti seoses riigikogu sooviga muuta kuluhüvitiste maksmise korda ja asus selle vastu allkirju koguma.

Maksumaksjate liidu juhatuse esimehe Lasse Lehise sõnul soovis maksumaksjate liit toona, et kavandatud saadikute kuluhüvitiste kord, kus kolmandiku palga ulatuses on võimalik teha maksuvabasid tööga seotud kulutusi, laieneks kõikidele maksumaksjatele. Riigikogu jättis avalikkuse survel korra muutmata.