"Hetkel on käimas kohtuvaidlus nelja Eestis tegutseva panga ja tarbijakaitseameti vahel euros väljastatud laenu tagasimaksete konverteerimise küsimuses. Oleme kohtuvaidlusesse kaasatud menetlusosalisena," selgitas finantsinspektsiooni kommunikatsioonijuht Malle Aleksius Päevaleht Online`ile saadetud teates.
"Eesti maksumaksjate liidu juhatuse esimees Lasse Lehis on nõustanud euro-krooni konverteerimise küsimuses tarbijakaitseametit ning tema nagu ka tarbijakaitseameti arvamus erineb selles asjas finantsinspektsiooni arvamusest. Sellest tulenevalt ei ole maksumaksjate liidu nn konkursi tulemus tõsiseltvõetav."

Finantsinspektsioon on seisukohal, et taolised vaidlused lahendatakse kohtus ja isiklikel hoiakutel ei tohiks olla määravat mõju laiemate üldistuste tegemisel.
Finantsinspektsiooni seisukohad euros väljastatud laenu tagasimaksete konverteerimise küsimuses on leitavad siit.

Maksumaksjate liit valis täna maksumaksjate sõbraks tarbijakaitseameti ning vaenlaseks finantsinspektsiooni.