Eesti Omanike Keskliidu teatel on Tallinna Vesi linlaste arvelt alusetult rikastunud ja seaduse kohaselt võib alusetust rikastumisest saadu tagasi nõuda. Konkurentsiameti hinnangul oli 2008. aastal Tallinna Vee varade tootlikkus 18,1%, kuigi antud monopoli põhjendatud tulukus peaks järelvalveorgani hinnangul olema maksimaalselt 8,3%.

Keskliidu peasekretäri Taavi Madiberki sõnul tuleneb järelvalveorgani analüüsist, et Tallinna Vee eelmise aasta 296 miljonilisest puhaskasumist on ebaseaduslikult ning tarbijate huve kahjustades teenitud vähemalt 160 miljonit krooni.

„2007. ja 2006. aastal jäi tarbijate arvelt seadusevastaselt teenitud tulu samasse suurusjärku. Seega on kolme aasta jooksul tarbijatelt nõutud üleliia vähemalt 400 miljoni krooni,“ rääkis Madiberk.

Linna ja veefirma vastu kohtusse

Madiberki sõnul lubab seadus välja nõuda kolme aasta jooksul tekitatud kahju ning tahtliku rikkumise korral ulatub kahjunõue isegi kaugemale.

Keskliit ei nõustu tema kinnitusel konkurentsiameti seisukohaga, et monopoolse seisundi kuritarvitamisel ja tarbijate huvide kahjustamisel pole järelevalveorganil õigust ega kohustust sekkuda rikkumise lõpetamiseks. Liit esitas ka sel kevadel Tallinna Vee osas kaebuse nii konkurentsiametile kui ka õiguskantslerile, kuid menetlused on veel pooleli.

„Arvatavasti pole loota järelevalveorganitelt otsustavat tegevust monopoli ohjeldamisel,“ nentis Madiberk ja lisas, et Omanike Keskliidul tuleb seega luua pretsedent ning minna Tallinna Vee vastu tsiviilhagiga ja Tallinna linna vastu halduskaebusega kohtusse.

„Kohtutee eesmärk on eelkõige alandada vee-ja heitvee hinda kõigi tarbijate jaoks ning nõuda eelnevatel aastatel alusetult omandatu tagastamist,“ selgitas Madiberk.