OÜ TR Majad ei täitnud aga oma kohustusi ning ühingu pankrot kuulutati välja 2008. aasta 28. novembril, teatas pank.
Tagatisagendina oli SEB-l kohustus teavitada investoreid olulistest sündmustest kümnepäevase tähtaja jooksul. Pank sai ühest sellisest sündmusest – võlakirjade tagatisega seotud oluliste varade võõrandamisest – teada 2008. aasta 29. veebruaril.
SEB oleks pidanud sellest investoreid teavitama hiljemalt 10. märtsiks, kuid tegi seda alles 9. aprillil.

Seoses sellega otsustas pank hüvitada kõigile 10. märtsi 2008. aasta seisuga investoriteks olnud isikutele OÜ TR Majad võlakirjadesse investeerimisest tekkinud kahju.
Hüvitise suurus on kokku ligikaudu 11,3 miljonit eurot, mis koosneb 100 protsendilisest nominaalväärtusest ning võlakirjadelt maksmisele kuulunud intressist kuni võlakirjade lunastuspäevani.

“Antud juhul ei täitnud me oma teabe edastamise kohustust õigeaegselt, vaid kuuajalise hilinemisega. Väga raske on olnud hinnata selle täpset mõju investoritele. Kuna see on aga tekitanud investoritele varalist kahju, on SEB Pank otsustanud selle täies ulatuses investoritele hüvitada,” kommenteeris SEB Panga juhatuse esimees Ahti Asmann.

SEB Pank võtab ühendust ka kõigi investoritega, et korraldada hüvitise väljamaksmine.