Finantseerimisportfellide kogumaht oli novembri lõpu seisuga 254 miljardit krooni, mis oli aastatagusega võrreldes 6,4 protsendi võrra väiksem, teatas Eesti Pank.
Ettevõtetele väljastatud laenude osas vähenes novembris kõige rohkem kaubandussektori ning muude majandussektorite laenujääk, mõnevõrra suurenes aga ehitussektori laenujääk. Majapidamistele väljastatud laenude ning liisingute areng oli sarnane varasematele kuudele – kõige kiiremini väheneb jätkuvalt majapidamiste tarbimislaenude ning autoliisingute maht.

Madal intressimäär pakub jätkuvalt leevendust võetud laenukohustuste teenindamisel. Novembris langes kuue kuu Euribor alla ühe protsendi taseme, mis on viimase kümne aasta madalaim tase, ütles Eesti Panga finantssektori poliitika allosakonna juhtivspetsialist Siret Vildo.
Uute laenuklientide jaoks jäi aga tema sõnul intressimäär samaks, kuna novembris suurenes nii eluasemelaenude kui ka ettevõtete laenude intressimarginaal.
Uute laenude keskmine intressimäär oli ettevõtetele 4,3 ning eluasemelaenudele 3,4 protsenti. „Kuigi praegu võetud laenude koondintress ehk baasintressimäär ja marginaal kokku on võrdlemisi madal, tuleb pikaajaliste laenulepingute sõlmimisel arvestada sellega, et praegune väga madal baasintressimäära tase ei jää püsima,“ lisas Vildo.

Enam kui 60 päeva maksetähtaega ületanud laenude ehk viivislaenude osakaal pankade laenuportfellis ei suurenenud ka novembris, vaid langes kuu lõpuks 6,3 protsendi tasemele.
Oma osa on siin nii madalal baasintressimääral kui ka pankade aktiivsel tegelemisel raskustesse sattunud laenuklientidega.
Kuigi viivislaenude kasv on hetkel peatunud, on Vildo hinnangul järgnevate kuude jooksul oodata viivislaenude mahu suurenemist.
Eesti Panga prognoosi kohaselt jõuab üle 60 päeva maksetähtaega ületanud laenude osakaal kõrgpunkti, 8 protsendi juurde 2010. aasta kevadel.

Vaatamata sellele, et viivislaenude maht ning osakaal pankade laenuportfellis vähenes, tegid pangad novembris ligikaudu 700 miljoni krooni eest provisjone. Novembri lõpuks oli provisjonidega kaetud 68 protsenti viivislaenudest.
Pankade kapitalibaas on jätkuvalt piisav selleks, et tulla toime praeguse keerulise majandusolukorraga.

Majapidamiste hoiuste 180 miljoni krooni suurune kasv ning ettevõtete hoiuste 1,4 miljardi krooni suurune vähenemine kahandasid kokkuvõttes reaalsektori hoiuste mahtu novembris 1,2 miljardi krooni võrra.
Võrreldes aastatagusega on hoiuste maht küll 1,3 protsendi võrra suurem, kuid pingelise majandusolukorra püsides võivad varasemalt kogutud ressursid kiiresti väheneda.