Tootmine

Kõige selgemad võimalused avanevad mahetalus/ettevõttes, kus traditsioonilised meetodid (vastandina sõltuvusele kunstlikest sisenditest), loovad nõudluse suure hulga erineva kogemustepagasiga töötajate järele.

Mahepõllumehed võtavad sageli tööle õpilasi ja praktikante, et uus põllumeeste põlvkond omandaks jätkusuutlikuma segu traditsioonilisest ja tänapäeva teaduslikust põllumajandusest. Mahepõllumajanduses on ettevõtte juhtimine lihtsam väiksemate majapidamiste tõttu. See suurendab uute tulijate võimalusi põllumajanduses, mis on eriti oluline ajal, kus talunike keskmine vanus on tublisti üle 60 aasta ja üha vähem inimesi otsustab selle alaga tegeleda.

Avatud talud

Mahepõllumajanduses edendatava rikkumata looduse ja põllumajanduse kujund pakub võimalusi maa- ja ökoturismi ettevõtete, näidistalude ja teiste majutusettevõtete loomiseks ja avatud päevade korraldamiseks.

Majutus-, turustus- ning turismispetsialistid on töötajad, kes sellest trendist kasu võivad saada.

Loomade heaolu

Et mahepõllumajanduses on tähtis järgida rangeid loomade tervise ja heaolu standardeid, peavad maheloomadega töötavad inimesed olema pühendunud ja omama vastavaid oskusi. Need omadused ei ole vajalikud mitte ainult talunikele endile ja talutöölistele, vaid ka veterinaaridele ja veterinaarravi pakkujatele, loomasööda pakkujatele, loomapidamishoonete projekteerijatele jne.

Uuring

Mahepõllumajanduse vajadused erinevad tavapõllumajanduse omadest, näiteks vajatakse infot ja teadusuuringuid selle kohta, kuidas võidelda umbrohuga ilma herbitsiidideta või saada hea saak ilma sünteetiliste väetisteta. See loob uusi võimalusi paljudele teadusaladele, mis tegelevad nt järgmiste küsimustega: taimekasvatussüsteemid, taimekaitse, taimede toitainevajadus, loomade tervis ja heaolu, loomade toitainevajadus.

Uus mudel

Lisaks taimede ja loomade kasvatatamisele tegelevad paljud põllumehed aktiivselt oma toodete turustamise ning vahel ka töötlemisega. See tekitab vajaduse teenusepakkujate järele, kes oleksid mahepõllumajandussektori küsimustes pädevad ning suudaksid pakkuda põllumeestele ja töötlejatele vajalikku infot ja oskustepagasit.

Hea võimaluse spetsialistidele kogu ELis, näiteks spetsiaalpanganduse, ärijuhtimise ning finants- ja põllumajandusnõustamise valdkonnas.

Turustuskanalid

Turustuskanalite lai valik loob palju uusi võimalusi mahepõllumajandusega seotud töötlemis- ja turustussektoris.

Transport

Mahepõllumajandus vajab ka transpordiettevõtteid, mis vastavad spetsiifilistele vajadustele: toodete transport turule lühikeste vahemaade taha ja lühikese ajaga, tõhus mahetoodete eristamine mittemahetoodetest, võimalikult lühike transpordiaeg ja võimalikult vähe transpordiga seotud stressi ja kannatusi loomadele.

Allikas: ec.europa.eu