"Minu eelistus kujuneb eelkõige just kandidaatide nägemuse pinnalt, millisena nad näevad Eesti Panga tegevust, rolli järgmise 7 aasta jooksul, nii nagu ma isegi omal ajal Eesti Panga presidendi ametisse astudes esitasin oma nägemuse keskpanga rollist ja ülesannetest," lisas praegune Nordea panga juht.

"Seega konkreetsete teeside olemasolu on väga oluline, mille alusel saab nõukogu hinnata kandidaatide tugevust, nende arusaamist Eesti Pangast ja rollist Euroopa Keskpanga nõukogu liikmena," kommenteeris Kraft.

Kraft lisas, et Eesti Panga seisukohalt on oluline just see, millisena nähakse keskpanga rolli Eestis - nüüd muutunud oludes, kui me oleme eurotsooni liikmed, kuidas täidetakse oma kohustusi Euroopa Keskpangas.

"Lisaks on väga oluline see, kuidas suudetakse Euroopa Keskpangas tehtud otsuseid nii öelda "tõlkida" meie kohalikku konteksti - seletada lahti, kuidas üks tehtud või tegemata otsus mõjutab Eestit," sõnas Kraft.

Krafti sõnul on kindlasti väärilisi kandidaate ka Eesti Pangas endas.

"Olin ma ju isegi "seest" tulnud kandidaat," mainis Kraft.