Alates 11. aprillist 2012 on Harju maavanema korralduse alusel kehtetuks tunnistatud korduvate õigusrikkumiste tõttu füüsilisest isikust ettevõtja Rain-Mati Pesorile antud liiniload. Pesor teenindas Harju maakonna bussiliine 224, 236, 247 ja 262.

Nimetatud ettevõtja suhtes on menetletud või menetlemisel õigusrikkumised ning nende eest määratud karistused puudutavad kõik veokorralduse nõuetest tulenevaid rikkumisi ning rikkumisi on esinenud nii ettevõttel kui ettevõttes lepingulisel alusel töötavatel bussijuhtidel.

„Liinilubade kehtetuks tunnistamine on küll äärmuslik meede ning riivab kõige raskemalt vedaja õigusi, kuid antud juhul kaaluvad avalikud huvid üles ühe isiku õiguse tegutseda ühistransporditeenuse pakkujana. Liiniloa andjana käsitlen ma avaliku huvina suure hulga Harju maakonna elanike õigusi kasutada turvalist ühistransporditeenust, mis vastab kõikidele õigusaktidest tulenevatele nõuetele. Paraku rikkus FIE Rain-Mati Pesor vajalikke nõudeid järjepidevalt, mis on täiesti lubamatu,“ põhjendas Harju maavanem Ülle Rajasalu.

Oluline on märkida, et vedaja rikkumistes on olnud selliseid rikkumisi, kus liiklusjärelevalvet teostama õigustatud haldusorgan on ühissõiduki pärast selle kontrollimist liiklusest kõrvaldanud, pidades sõidu jätkamist liialt ohtlikuks.

„Liiklusest kõrvaldamine viitab raskele rikkumisele ning sellesse ei või ma suhtuda kergekäeliselt,“ lisas Rajasalu.

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus viib läbi ühistranspordiseaduse §34 lõike 7 punkti 2 alusel avalikud konkursid liinidele 224 ja 262 teenindajate leidmiseks.

Kaitsmaks reisijate turvalisust ühissõidukites ja vältimaks liikluses mittetehnilises seisukorras olevaid sõidukeid, teostab Harjumaa Ühistransporditalitus alates 2011. a märtsist järelevalvet ühissõidukite tehnilise seisukorra üle.

Selgitusteks reisijatele

Bussiliini nr. 262 (Tallinn – Lagedi – Aruküla – Raasiku) hakkab ajutiselt kuni avaliku liiniveo konkursi tulemuste selgumiseni teenindama AS Samat. Sõidugraafik ei muutu.

Bussiliini nr. 224 (Tallinn Laagri) hakkab ajutiselt kuni avaliku liiniveo konkursi tulemuste selgumiseni teenindama AS Samat. Sõidugraafik ei muutu.

Maakonnaliin nr. 236 (Tallinn – Kuusalu – Loksa – Viinistu) kaotatakse ja mugandatakse liiniga nr. 155. Vedajaks korrigeeritud sõiduplaani alusel on Harjumaa Liinid.

Maakonnaliin nr. 247 (Tallinn – Harju – Keila – Munalaskme) kaotatakse ja mugandatakse liiniga nr. 107. Vedajaks korrigeeritud sõiduplaani alusel on Mulgi Reisid.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid