Premia Foodsi käibekasvu allikateks olid külmkauba- ja kalasegment, vastavalt 8%-lise ja 3%-lise kasvuga, jäätisesegmendis oli näha käibe mõningast allajäämist eelmise aasta sama perioodi tulemusele, teatas ettevõte.

Turgudest kasvasid nii Soome kui Baltikumi turud, eelmise aasta vaatlusaluse perioodi tulemusele jäi alla vaid Venemaa.

Jäätisesegmendi jaoks on esimene kvartal oma südatalviste ilmadega alati madalhooaeg. Inimeste ostukäitumine sel ajal tuleneb paljuski harjumustest ja jäätisetarbimisekultuurist ning kauplustes saadaolevast sortimendist. Talvisel ajal võimutsevad Premia sihtturgudel perejäätised ning impulsi ajel ostetavate tükijäätiste müügimaht kukub märgatavalt. Riikides, kus talvine tarbimine on ajalooliselt madal, mis tähendab, et perejäätised ei ole populaarsed, võivad seetõttu kõikumised tarbimises olla märgatavad. Premia puhul on sellisteks sihtturgudeks Leedu ja Venemaa, kus talvise ja suvise jäätisetarbimise vahe võib küündida kuni 10 korrani. Samal ajal Eesti turg, kus talvise ja suvise jäätisetarbimise vahe on 2-3 kordne, on ka talvise tarbimise osas stabiilsem ja kaupluselettidel on perejäätiste sortiment võrreldes näiteks Leedu või Venemaaga kordades laiem.

2012.aasta 1.kvartali jäätisesegmendi käive oli 8% ehk 0,3 miljoni euro võrra väiksem kui 2011.aasta samal perioodil ning peamiselt mõjutasid tulemust Läti, Leedu ja Venemaa turud, kus tarbimine oli võrreldes aastataguse perioodiga väiksem, seda vaatamata aktiivsetele kampaaniatele ning uudistoodete tutvustamisele. Tarbijad olid passiivsed ning lisaks bränditoodete müügile kannatasid ka private labelite müügid. Samal ajal kasvasid Premia müügimahud ka talvisel ajal aktiivsetel Eesti ning Soome turgudel.

Külmutatud toodete müük oli talvisele ajale iseloomulikult aktiivne ning eelmise aasta teises pooles alanud müügimahtude kasv jätkus ka 2012.aasta 1. kvartalis. Külmutatud kaupade käive kasvas kõigil Premia sihtturgudel, st Eestis, Lätis ja Leedus, sealjuures suurim kasv tuli just Leedu turult. Segment tervikuna saavutas 8%- lise käibekasvu ning seda tänu aktiivsetele kampaaniatele ning uute toodete turuletoomisele. Kõigis sihtriikides on märgata ka Horeca-turu aktiviseerumist.

Kala ja kalatoodete segmendi käive kasvas 2012.aasta 1.kvartalis võrrelduna aastataguse ajaga 3% võrra ja seda peamiselt tänu aktiivsele müügitööle ning tootearenduse edusammudele Soome Horeca- sektoris. Soome Horeca- sektorisse müüb Premia kõrgema lisandväärtusega eeltöödeldud ja pakendatud kalatooteid ning lahtist toorest kala. Kasvanud on nii Soome kui Eesti jae- ja Horeca- turule müüdavate soola- ning graavitoodete ja marinaadis toodete müügimahud, sealjuures on märgatav Vikingi-nimelise kaubamärgi all müüdavate pakendatud jahutatud kalatoodete müügimahtude jätkuv kasv. Kalasegmenti Soomes ja Leedus mõjutavad Lihavõttepühad on 2012.aastal sarnaselt 2011.aastaga 2.kvartalis.