Ühinenud Ajakirjad esitas 19. detsembril hagi TEA vastu keelendist "kodutohter" tulenevate õiguste võimaliku rikkumise tuvastamiseks. Vastuseks sellele esitas TEA vastuhagi. Istung määrati algselt 15. maile, kuid praeguse seisuga istungi aega kohtu kavas enam pole.

"Käesoleval hetkel toimuvad poolte vahel läbirääkimised oma nõuete tagasivõtmiseks ja kohtuasja lõpetamiseks," ütles BNS-ile kirjastuse juhatuse esimees Silva Tomingas.

Ühinenud Ajakirjad annab välja terviseajakirja Kodutohter. TEA väljastas eelmise aasta novembris raamatu "Suur kodudoktori käsiraamat: 1000 ravi 200 tervisemurele".