Sihtasutuse juhatuse liikmeks nimetati Jaanus Tehver, kes lahkub sihtasutuse nõukogust. Tehver on vandeadvokaat, advokaadibüroo Tehver & Partnerid osanik.

"Minu jaoks on selja taga nelja-aastane asutuse ülesehitamise töö, mis on andnud kogemuse tööst konfliktsete huvirühmade keerises ja ICANN-i eeskujul Eestisse uudse struktuuri loomisel. See on nüüd tehtud ja soovin pühenduda perefirma arendamisele. Plaan perefirmasse suundumiseks oli valmis aasta alguses, kuid kuna re-delegeerimisel tekkisid tõrked, on seda tulnud edasi lükata," ütles Kauts.

Sihtasutuse nõukogu esimees Maria Värton ütles, et Kauts on töötanud rahvusvahelist internetikorraldust koordineeriva organisatsiooni ICANN juures Eesti domeeninduse ümberkorraldamise nimel 2008. aastast saadik ning samal aastal saavutati ka valitsuse, Tallinna tehnikaülikooli, internetiga seotud teenuseid pakkuvate ettevõtete, intellektuaalomandi valdajate esindajate ja seniste tippdomeeni haldamisega seotud osapoolte kokkulepe koondada kõik .ee domeeni haldamisega seotud ülesanded Eesti Interneti Sihtasutusse.

Tehveri olulisimaks ülesandeks on viia lõpule delegeerimine ICANN-i juures, märkis Värton. Konkurss uue juhatuse liikme leidmiseks korraldatakse sügisel.

Sihtasutuse nõukogu on ära kuulanud audiitorite ülevaate sihtasutuse 2011. majandusaasta aruandest ja kinnitas aruande. Selle kohaselt oli aruandes kõik õiglaselt kajastatud ning ajakirjanduses tähelepanu pälvinud kulude osas ei leitud midagi tavapärasest äripraktikast erinevat ega ka seadusevastast, selgitas sihtasutus.

Samas otsustas nõukogu, et rahvusvaheliste organisatsioonide kohtumistel osaleb reeglina üks juhatuse poolt määratud isik ning rõhutas, et juhatuse ülesanne on käituda võimalikult säästlikult.

Kuni mai alguseni kuulus Eesti Interneti Sihtasutuse juhatusse Jaak Lippmaa, kes on sihtasutust kritiseerinud selle eest, et see pole internetivaldkonna arendamisel arvestanud huvigruppide arvamusega. Jaak ja Endel Lippmaa esitasid tänavu kevadel ICANN-ile soovi peatada .ee tippdomeeni re-delegeerimine Eesti Interneti Sihtasutusele.