Lisaks sellele on kokku lepitud, et Läti põhivõrguettevõtjale Augstsprieguma Tīkls (AST) tagatakse õigus osta kahe protsendi suurune osalus Nord Pool Spotis, kui Lätis avatakse NPS-i hinnapiirkond. Nord Pool Spoti uueks juhatuse esimeheks on nimetatud Nils Nygren, kes asub ametisse 1. augustist. Nygren vastutas varem Põhjamaade energiafirma Fortum avalike suhete eest ja tegutseb praegu erakonsultandina, teatas Elering.

Pärast seda, kui kõigist kolme Balti riigi põhivõrguettevõtjast on saanud aktsionärid, omavad Statnett (Norra põhivõrguettevõtja) ja Svenska Kraftnät (Rootsi) kumbki 28,2 protsenti Nord Pool Spotist ning Energinet.dk (Taani) ja Fingrid (Soome) kumbki 18,8 protsenti.

Pooled allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi osaluse omandamiseks Nord Pool Spotis selle aasta aprillis.

Põhjamaade põhivõrguettevõtjate hinnangul on Balti riikide kaasamine NPS-i omanikeringi oluline ja loomulik samm Balti riikide ja Põhjamaade elektriturgude ühendamisel.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on Eleringi astumine NPS-i omanikeringi järjekordne etapp ühtse Põhjamaade-Balti elektrituru korralduse loomisel ja Eesti elektrimajanduse integreerimisel Euroopaga. „Nord Pool Spot on täna suurim elektribörs Euroopas, mille reeglid saavad kindlasti paljuski aluseks ühtse, üle-euroopalise elektrituru korralduse loomisel. Meie jaoks on antud väikese osaluse omandamine eelkõige strateegiline samm olla aktiivselt kaasas elektribörside integreerimise protsessis,“ märkis ta. „Selle sammu järel on elektrituru korraldamisel Eesti edukalt saamas täiesti orgaaniliseks osaks Põhjamaade elektriturust. Elektrisüsteemi juhtimisel peame nüüd sama jõudsalt liikuma edasi desünkroniseerimisega Venemaa ühendatud energiasüsteemist ja liitumisega kesk-Euroopa sagedusalaga,“ lisas Veskimägi.