„Ilmselt on paljudele teada, et Eesti puitmajatootjate näol on tegemist ekspordisuutlike ettevõtetega - toodangust üle 85 protsendi moodustab eksport. Viimast kinnitab hästi ka tõik, et Eesti on müügitulu absoluutnumbrite alusel neljas eksportöör Euroopa Liidus, teatas liit.

Oleme endale teadvustanud, et täna ei konkureeri mitte niivõrd Eesti tootjad omavahel kuivõrd hästi töötavad koostöövõrgustikud. Siit lähtuvalt soovime konverentsi abil kokku tuua lisaks majatootjatele ka kogu sektoriga seotud osapooled ning tugevdada koostöösidemeid,“ sõnab Eesti Puitmajaliidu ja Nordic Houses OÜ juhatuse esimees Argo Saul.

Sauli sõnul toimuvad nädalavahetuse vältel sisukad töötoad ning inspireerivad esitlused, mis aitavad seada ambitsioonikaid sihte aastateks 2015 ja 2020.

Eesti edumeelseid puitmajatootjaid ühendav Eesti Puitmajaliit ja Eesti Puitmajaklaster plaanib tänavu esmakordselt toimuvat konverentsi korraldada ka järgnevatel aastatel, kuni üritusest saab iga- aastane tava kõigile puitmajasõpradele - puidu- ja puitmajade sektori ettevõtetele, toetavatele organisatsioonidele, teadusasutustele, ehitusinseneridele, arhitektidele jt. puitmajade valdkonnast huvi tundvatele inimestele.

Konverentsi korraldamist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.