Teisel kohal on Eesti Energia juht Sandor Liive, kelle kuutasu tõusis juulis 10 800 eurole. Kolmanda koha hõivab värskelt Eesti Raudtee juhi kohale värvatud Ahti Asmann 8800 euroga.

Tabelis on toodud ettevõtete juhtide põhipalgad ning välja on jäetud lisatasud.

Lisatasude kohta võib öelda, et kõik juhid neid ei saa. Suuremate ettevõtete juhid, kellele makstakse lisatasu, saavad seda vahemikus 6500-30 000 eurot aastas.

Kõige suurema preemia sai eelmisel aastal Sandor Liive, kellele maksti põhipalgale lisaks 30 151 eurot. Lisatasu ei makstud näiteks Estonian Airi juhile Tero Taskilale, Lennujaama juhile Rein Loigule, aga ka Eleringi juhile Taavi Veskimäele.

Hiljuti teatas peaminister, et tema palk on 3999 eurot kuus ja ei eurotki rohkem. Tabelit vaadates selgub, et sellise palgaga asetuks ta riigifirma juhtide seas alles 14. kohale. Riigikogu liikme palk küünib 3380 euroni ning sellega asetuksid saadikud riigiettevõtete juhtide seas 15. kohale.

Kui nüüd siia kõrvale tuua näiteid erasektorist, siis näiteks ehituskontserni Nordeconi nõukogu esimehe Toomas Lumani palk tõusis käesoleva aasta mais tagasiulatuvalt 5700 eurole.

Erasektori ühed tasustatumad juhid töötavad Tallink Grupis, kus juhatuse liikme töötasu küündis eelmisel majandusaastal 21 875 euroni kuus.

Täpsuse huvides olgu öeldud, et Eestis ei ole nn klassikalisi riigiettevõtteid, ametlikult nimetatakse neid ettevõtteid riigi osalusega äriühinguteks. Tabelisse mahtusid need ettevõtted, kus riik on 100% aktsionär või osanik. Väikese erandiga, mis puudutab Estonian Airi. Tabelist on välja jäänud mitme teehooldusettevõtte ühinemise järel tekkinud AS Eesti Teed.