Enne seadmete koormuse tõstmist tehakse süsteemile täielik ülevaatus ning alles seejärel alustatakse tehases samm-sammult suuremate koguste õli tootmist, teatas ettevõte.

Enefit280 põlevkiviõli tehases kasutatav tehnoloogia on ettevõtte hinnangul senisest efektiivsem, keskkonnasõbralikum ning tehas suurema ühikvõimsusega kui ettevõtte senised tootmisseadmed.

Kuumkäivituse käigus viidi juba mehaaniliselt valmis ja süsteemide kaupa „tühjalt" testitud tehas stabiilsele tootmisrežiimile. Kuumkäivituse alguses kuivatati ja puhastati süsteemid õli põletamisel saadavate suitsugaaside ja auruga. Seejärel lisati protsessi põlevkivi, et hakkaks tekkima ka protsessi toimimiseks vajalik tahke soojuskandja tuhk. Kuumkäivituse viimaseks etapiks on tehase võimsuse tõstmine projekteeritud parameetriteni.

Eesti Energia alustas esimese uue põlvkonna tehnoloogiat kasutava Enefit280 õlitehase ehitust 2010. aasta kevadel ja tööd kestsid kaks aastat. Tehasesse on tänaseks investeeritud 206 miljonit eurot.

Üks Enefit280 õlitehas lisab tänasele Eesti Energia tootmisvõimsusele aastas ligi kaks miljonit barrelit põlevkiviõli ning 75 miljonit kuupmeetrit uttegaasi.

Tehasega on integreeritud 35MW auruturbiin, mis kasutab ära õlitootmisel tekkiva jääksoojuse, tootes sellest elektrit. Tehases hakkab tööle 80 inimest, kelle hulgas on nii kogenud spetsialiste Eesti Energia Õlitööstusest kui ka uusi töötajaid.

Aastaks 2016 plaanib Eesti Energia välja arendada põlevkivist vedelkütuste tootmise kompleksi, kus toodetud vedelkütused on kvaliteetsemad kui seni toodetav põlevkiviõli ning neid saaks kasutada tänastele normidele vastava mootorikütusena. Selleks soovib ettevõte rajada juurde veel kaks Enefit280 õlitehast ja järeltöötlustehase.

Kokku saaks laiendatud vedelkütuste tootmises otseselt tööd ligi pooltuhat inimest ning toodangu maht võimaldaks katta kogu Eesti vedelkütuse vajaduse.