Täna seda tööd tegevate inimeste hinnangul ei ole vähenenud koosseisuga võimalik enam lennuohutust tagada, teatas transpordi ametiühing.

Samuti koondatakse kuus väravateenindaja ametikohta, kuid teadaolevalt ei suuda olemasolev 29-liikmeline personal praegugi nõuetekohast väravateenindust pakkuda, kuna lennukompaniid eeldavad kahe väravateenindaja olemasolu ja vähemalt 40 minutit aega lennu teenindamiseks.

Transpordi ametiühingu lennundussektsioon pöördus eile märgukirjaga lennuameti poole, et selgitada välja, millist mõju lennuliikluse ohutusele omab AS Tallinn Airport GH ulatuslik töötajate koondamine.

Eile saadetud märgukirjaga taotleb transpordi ametiühing Tallinna lennujaama restruktureerimise ja koondamisprotsessi peatamist kuni täiendavate asjaolude selgumiseni ning lennuohutust puudutavate probleemide ammendava lahendamiseni.