Keskmine piletitulu reisija kohta suurenes eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes 11% võrra mille tulemusel kasvas piletitulu kokku 6% hoolimata reisijate arvu langusest.

Aasta esimese kvartali brutokasum oli 16,2 miljonit eurot ning EBITDA 7,0 miljonit eurot ehk vastavalt 2,6 miljonit eurot ja 3,2 miljonit eurot vähem kui eelmise majandusaasta samal perioodil.

Kontserni tulemuste languse peamiseks põhjuseks oli tavapärasest rohkem korralisi hooldustöid, mis lisaks vähemale reiside arvule suurendas hoolduskulusid.

Kontserni laevad tegid esimeses kvartalis 3,5% vähem reise võrreldes möödunud aasta sama perioodiga. Silja Europa ning Baltic Princessi liinide vahetus tõi kaasa ligikaudu miljon eurot ühekordseid kulusid.

Kontserni auditeerimata puhaskahjum selle aasta esimeses kvartalis oli 17,7 miljonit eurot ehk 0,03 eurot aktsia kohta. Eelmise majandusaasta samal perioodil oli kahjum 19,0 miljonit eurot ehk 0,03 eurot aktsia kohta.

Positiivne areng jätkus Läti-Rootsi liinil, kus müügitulu suurenes esimeses kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ligikaudu 18%. Liini müügitulu suurenemisele avaldas mõju nii 8%-line reisijate arvu kasv kui ka kasvanud tulu reisija kohta.

Esimeses kvartalis käivitus uus internetipõhine broneerimissüsteem. Uus lahendus, mis on varasemast lihtsam, kiirem ning kasutajasõbralikum on hetkel kasutusel Kontserni Eesti ja Soome kodulehekülgedel.

Kvartali lõpus oli Kontsernil 83,4 miljoni euro väärtuses raha ja likviidseid vahendeid. Kasutamata krediidiliinide maht oli 7,3 miljonit eurot. Kontserni kogulikviidsus, mis hõlmab raha ja kasutamata krediidilimiite kokku, ulatus esimese kvartali lõpus 90,7 miljoni euroni tagades tugeva finantspositsiooni jätkusuutlikuks opereerimiseks.

Täna kell 11.00 algab Tallink Grupi aktsionäride koosolek. Seal läheb hääletusele dividendimakse (0,05 eurot aktsia kohta).