Kaugtöö eri vorme rakendatakse Eestis üsna palju, kuid selle süsteemne juurutamine on enamikes ettevõtetes lapsekingades. 31. mail selguvad CV-Online'i ja Targa Töö Ühinguga koostöös tehtud uuringutulemused, mis annavad täpsema ülevaate kaugtöö rakendamise aktiivsusest Eesti ettevõtetes ja nii tööandjate kui töötajate suhtumisest sellesse.

"Julgen arvata, et paljude töötajate jaoks muutuvad tarku ja paindlikke töö tegemise lahendusi soodustavad ettevõtted palju hinnatumateks tööandjateks, sest viimase kümnendi jooksul on tehnoloogia arengu tõttu toimunud märkimisväärne muutus töömaailmas, muutunud on ka aja- ja koha tähendus töökorraldusel," ütles Targa Töö Ühingu juht Kadri Seeder.

Microsoft Eesti juhi Rain Laane sõnul on kaugtöö päeva algatusel kaks peamist eesmärki. "Esiteks tahame näidata juhtidele, et oma töötajate naelutamine kontorilaua taha 9-st 17-ni ei aita tõsta ettevõtte tulemuslikkust ja paindliku tööstiili rakendamiseks ei pea tingimata kogu meeskonda niiöelda koju saatma. Teiseks püüame anda võimalikult paljudele töötajatele võimaluse kasvõi ühel päeval aastas kaugtööd proovida. See töövorm ei pruugigi kõigile sobida, aga eri tööstiilide proovimine võib anda tugeva tõuke organisatsioonisiseseks aruteluks parima töökorralduse leidmisel," rääkis Laane.

Eestis on mitmeid ettevõtteid, kes kasutavad kaugtööd regulaarselt. "Näiteks Skype rakendab juba aastaid paindlikku tööstiili, sest vabam töökeskkond soodustab ka loovat mõtlemist. Meil on oma kindlad töökoosolekute rutiinid, kuid oma tööaja ja eesmärkide juhtimine on iga inimese enda vastutusalas. Täna on Skype'i kontorid ja arendusüksused 10 erinevas kohas, mis nõuabki väga tarka ja paindlikku töökorraldust," jagas kogemusi Skype'i personalijuht Merle Lindma.

Kaugtöö päeval osalemiseks saavad nii ettevõtteid kui üksikisikud end registreerida www.kaugtoo.ee veebilehel. Seeläbi saavad korraldajad parema ülevaate, kui paljud ettevõtted ja eraisikuid sel päeval kaugtööd teevad. Microsoftil ja Targa Töö Ühingul on lisaks kaugtööd puudutavale uuringule plaanis korraldada maikuu jooksul erinevaid targa töö teemalisi arutelusid.

31. mail toimub kaugtöö teemaline minikonverents Tallinna Ülikoolis, mida saab ka veebi vahendusel jälgida. Maikuu viimasel nädalal saab Delfi vahendusel osaleda fotokonkursil, kuhu oodatakse jäädvustusi oma kaugtöö tegemise kohast.

Sel aastal on algatusega liitunud ka mitmeid uusi partnereid. Näiteks on 31. mail Reval Café kohvikutes kõigile kaugtöö tegijatele eripakkumine. Lisaks on kaugtöö päeva partneriteks Skype, Elion, Kaubandus- ja Tööstuskoda, Teenusmajanduskoda, Delfi, CPD Arenduskeskus ja HEAK.

Lisainfot kaugtöö päeva kohta leiab veebilehelt www.kaugtoo.ee.

Algatusega saab liituda ka Facebooki lehel.