Kuidas, mil määral ja kellele (ametid) tee kaugtööd rakendate/võimaldate?

Meie jaoks ei ole kaugtöö miski, mis oleks rangelt reeglistatud, pigem on see orgaaniline osa organisatsioonikultuurist. Kõigi tööde puhul, mis ei ole otseselt seotud töögraafiku alusel kliendi teenindamisega, on kaugtöö alati võimalik ning juhi ja töötaja omavahelise kokkuleppe küsimus. See, kui inimesed teevad kaugtööd, ei tähenda, et nad mõttes oma töökohast eemal oleks.

Milline on olnud töötajate vastuvõtt kaugtöö ideele?

Niipalju kui on inimesi, on ka arvamusi. Kaugtöö on meie ettevõttes küll loomulik, see aga ei tähenda, et poleks inimesi, kelle jaoks see ühel või teisel põhjusel ei sobi. Mõni leiab, et töö- ja eraelu peavad olema lahus, mõnel teisel puudub kodus töötamiseks piisavalt vaikne ja rahulik keskkond. Oluline polegi niivõrd see, kust sa töötad, vaid hoopis vabadus valida.

Milliseid muudatusi/uuendusi tähendab see ettevõte juhi jaoks?

Juhtidele, kes on harjunud andma väga selgepiirilisi korraldusi või rangelt tööprotsessi kontrollima, võib kaugtööga kohanemine kujuneda raskeks. Vaja on kohaneda tulemuspõhise juhtimisega.

Omast kogemusest tean ka öelda, et kaugtöö puhul peab tiimi liikmete vahelist kommunikatsiooni oluliselt põhjalikumalt läbi mõtlema. Info liikumine vajab rohkem korraldamist kui siis, kui kõik on ühes toas koos. Vähemalt korra nädalas võiks juht ja töötaja ka näost-näkku kohtuda.

Mis on olnud teie õppetunnid ja mida soovitaksite teistele ettevõttetele, kes kaaluvad kaugtöö kasutuselevõttu?

Ettevõte, kes kaugtööd rakendada tahab, peaks teadma, et oluline on töö tulemustes kokku leppimine. Oodavatad tulemused peavad olema selged ja mõõdetavad. Elionis joondutakse aasta eesmärkidest, mille täitmist juhid ja töötajad jälgivad. Kindlasti peavad kaugtööd toetama IT-süsteemid.

Elionil on IT-ettevõttena selles osas lihtsam, teised suured organisatsioonid, kus IT ei ole põhitegevuseks, võivad meilt kindlasti selles osas nõu küsida. Samuti on mõistlik läbi mõelda kaugtööga kaasnevad turvariskid - kas kodune internetiühendus on turvaline, kes võivad töödokumente kodus lugema sattuda jms.

Kaugtöö Päev toimub 31. mail.