EKP praegust poliitikat pidas Hansson sobivaks. Kuid täiendavalt on keskpangas arutatud uue pikaajalise laenu andmise võimalust, kirjutas BNS.

EKP ei ole tema sõnul rahapoliitika kujundamise võimalusi ammendanud. Ta tõi näiteks, et peamisi intressimäärasid saab kas hoida või veelgi langetada. EKP peamine prioriteet on hinnastabiilsus, mida ei tohiks äkiliste muudatustega rahaturgudel häirida.

Hansson tõdes, et turuintressid püsivad suhteliselt kõrged, kuigi EKP on märku andnud, et hoiab oma intressimäärasid üsna kaua madalal.

Turuintresse ei määra üksnes EKP intressimäärade muutmise ootused. Nende tõusu mõjutab ka näiteks vähene likviidsus ehk kui käibel on vähem raha, kui pangad oma igapäevategevuseks vajavad. Uus suuremahuline sooduslaen aitaks seda olukorda leevendada.

EKP pumpas kahe kolmeaastase sooduslaenuga pangaturule 2011. ja 2012. aastal üle triljoni euro, mis tekitas liiglikviidsuse umbes 800 miljardi euro ulatuses. Laenu ennetähtaegne tagasimaksmine kahandas liiglikviidsuse 250 miljardile eurole, mis on lähedal EKP taotletavale 200 miljardi tasemele. Kuid tagasimaksed kahandavad keskpanga rahapoliitika mõju ja pank võib olla sunnitud rakendama likviidsusolukorra pingestumise vastu muid meetmeid.

Hansson ütles, et rahaturgu mõjutavad paljud tegurid ja seetõttu ei ürita EKP alati kohe sekkuda. Kõike seda tuleb enne hinnata läbi hinnastabiilsuse filtri, ütles ta.

EKP nõukogu liige hoiatas, et euroala majanduses, mis sel aastal peaks jääma 0,4 protsendisesse langusse ja järgmisel aastal üks protsent kasvama, on oodata pigem kergelt negatiivset kui positiivset arengut. Suuremad riskid on siiski hajutatud.