Olles tutvunud Meelis Virkebau ja Toomas Lumani eriarvamusega seoses Hando Sutteri juhatuse esimeheks kandideerimisega, tundis Ärileht huvi, miks ei pidanud Eesti Energia nõukogu esimees Erkki Raasuke probleemiks Hando Sutteri varasemat töist karjääri, milles puudub tippjuhiks olemise kogemus.

Raasuke vastas Ärilehele lakooniliselt. "Viitate dokumendile, mis ei ole avalik ja mis ei peaks kuidagi Teie käes olema. Ma ei saa seda kuidagi kommenteerida," märkis Raasuke.

Tänane Ärileht kirjutab, et Eesti Energia nõukogu kauaaegne liige Toomas Luman lasi firma nõukogu protokollis fikseerida nn Liive contra Sutteri eriarvamuse, mille palus edastada ka Eesti olulisima riigifirma üldkoosolekule ehk rahandusminister Jürgen Ligile.

Luman kirjutab oma eriarvamuses, miks ta pooldab Sandor Liive Eesti Energia juhatuse esimeheks edasi jäämist ja miks ta mitte üks põrm ei soovi ses ametis näha siiski suurema osa nõukogu liikmete toetuse pälvinud Hando Sutterit. Luman oli armutu.