Lepik käsitles oma ettekandes globaalseid trende majanduses ja tehnosiirdes.

“Tervisetehnoloogiate abil saabuv innovatsioon on maailmas järgneval kümnendil kindlasti väga ulatuslik. Näiteks liiguvad maailmas kulutused üha enam ravilt diagnoosile ja ennetusele, kus tehnoloogiate rakendamine mängib suurt rolli. Eestil on siinkohal valik, kas suunata oma ressursid nende valdkondade arendamisse ning olla eestvedaja või minna tarbida teiste poolt toodetud innovatsiooni,” rääkis Lepik.

Lepiku sõnul on nutika spetsialiseerumise eesmärgiks leida igas valdkonnas täpsed tegevused, mis on vajalikud, et tehnoloogiate toel Eestis majandusse struktuurimuutus tuua. “Iga valdkond on loomult erinev, seetõttu on Arengufond analüüsinud neid eraldi. Detsembris avaldame valdkondlikud raportid, milles on välja toodud nii valdkonna arengut takistavad barjäärid kui ka konkreetsed tegevused, mis neid ületada aitaksid,” ütles Lepik.

Konverents “Nutikas spetsialiseerumine – tervisetehnoloogiad” on osa ETTBio (Effective Technology Transfer in Biotechnology) projektist, mille eesmärk on selgitada välja, vahetada ja jagada häid kogemusi, mis võimaldavad edukat ja tõhusat tehnosiirde toimumist biotehnoloogia sfääris.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid