Täna kogunes esimest korda Tallinna Sadama uus nõukogu koosseisus Aare Tark, Urmas Kaarlep, Mart Luik, Üllar Jaaksoo, Merike Saks ja Agris Peedu. Nõukogu esimeheks valiti üksmeelselt vandeadvokaat Aare Tark.

Ühtlasi kinnitas nõukogu vastavalt ettevõtte põhikirjale ka auditikomitee liikmed järgmiseks kolmeks aastaks, kelleks on Urmas Kaarlep, Agris Peedu ja Mart Luik.

Nõukogu vastse esimehe Aare Targa sõnul on nõukogu esmaülesandeks Tallinna Sadamale professionaalse ja asjatundliku juhatuse valimine ning ettevõtte tegevuse ja võetud kohustuste, eelkõige parvaevaehituse lepingute täitmise jälgimine. „Nõukogu ei saa sekkuda ettevõtte igapäevategevusse, ent saab teha selle üle järelevalvet.

Nõukogu esimehena pean oluliseks tagada, et Tallinna Sadama tegevus oleks õiguspärane ning et ettevõte täidaks talle pandud lepingulisi kohustusi,“ lisas Tark.

Tallinna Sadama ajutine juhatus koos personaliotsngufirma Amrop esindajatega andsid nõukogule ülevaate Tallinna Sadama juhatuse esimehe ja tütarettevõtte TS Laevad juhatuse esimehe konkurssidest.

Lepiti kokku edasised sammud ning orienteeruva ajakava. Nõukogu poolt hakkab personaliotsingufirmaga koostöös sobivaid kandidaate valima töörühm eesotsas nõukogu esimehe Aare Targaga.

Veel tutvustasid juhatuse liikmed Marko Raid ja Carri Ginter nõukogule parvlaevade projekti hetkeseisu ning jagasid infot hiljutistest külastustest parvlaevasid ehitavatesse laevatehastesse.

Juhatuse liikmete kinnitusel on mõlemad laevatehased laevade ehitusprotsessiga graafikus ning tehaste juhtkonnad koostöövalmid ja teadlikud selle projekti olulisusest nii Tallinna Sadamale kui ka Eesti riigile.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid