Tehnikumi õpilased olid majanduslikult aktiivsed ja loodi innukalt uusi ettevõtteid.

Õppekulude katmiseks pandi käima kodumaiste raadiote ja kvaliteetsuuskade tegemine, samuti pandi kokku osadena tellitud jalgrattaid. Purilennuki ehitaja Hans Ruubel lõpetas nii Nurmiste tehnikagümnaasiumi kui ka kõrgema tehnikumi ning ehitas tollase Kopli koolihoone suures saalis purilennukit Sinilind, millega 1934. aastal püstitati kauglennu maailmarekord üle vee Tallinnast Helsingisse. „1932. aastal tekkis kaks lennugruppi, üks Viljandis, teine Tallinnas, Kõrgema Tehnikumi üliõpilaskonnas, kus loodi Akadeemiline Lennuklubi. Tehnikumi töökodades algas varsti lennuki ehitustöö. Lennuk valmis lõplikult 1933. aastal peamiselt korp! Tehnola ning Lennuklubi liikmete töö tulemusena,” on meenutanud Hans Ruubel.

„Soodus juhus avalikkuse tutvustamiseks purilennukiga avanes Tallinna Põllumajanduslikul Näitusel. Need olid esimesed purilennu propagandapäevad Eestis ja andsid ka tagajärgi uute lennuringide tekkimise näol. Ühe lennuki valmisehitamine tiivustas ehitajaid ja suutis veenda ka tolleaegseid Õhu- ja Gaasikaitse Liidu juhte purilennuasjanduse arenemisvõimalustes Eestis. Viimase toetusel alati rekordlennuki ehitamisega. Ja 1933. aasta lennupäeval võidi näha „Sinilindu” juba taeva all. Mõned päevad hiljem toimus sama lennukiga maailmarekordlend üle Soome lahe ühes esimese purilennupostisaadetisega.” (1936. aasta Üliõpilasleht nr 9, korp! Tehnola)

Hans Ruubel jõudis ka töötada oma õpingukaaslase Endel Davidovi (1910 Tallinn – 1987 Homestead, Florida) rajatud kodumaises raadiotööstuses ARE (hilisem Punane Ret). Endel Davidov eestindas oma nime ja muutis ka „E. Davidovi raadioaparaatide tööstuse” nime „Endel Are raadioaparaatide tööstuseks”.