East Capital Explorer AB (ECEX) on jõudnud põhimõttelisele kokkuleppele oma 63-protsendilise osaluse müügiks Baltimaade kaabeltelevisiooni ja internetiühenduse pakkujas Starman Grupis ettevõttele Providence Equity. ECEX-i investeeringu väljumistulu on tehinguga vähemalt 35 miljonit eurot ning see vastab enam kui 30-protsendilisele brutokasvutulule (gross IRR). Tehinguga makstakse koheselt ligikaudu 81 miljonit eurot ning täiendavalt kuni 5 miljonit eurot 2017. aastal. Ettevõtte hinnanguliseks firmaväärtuseks teeb see 210 miljonit eurot.

East Capital Explorer omandas enamusosaluse Eesti telekommunikatsioonioperaatoris Starman 2013. aastal. Alates sellest ajast on Starmani käive ja EBITDA kasvanud keskmiselt 11 protsenti aastas. 2015. aasta veebruaris tegi East Capital Explorer Starmani täiendava investeeringu, millest saadud vahenditega omandas Starman Leedu ettevõtte Cgates ja rajas seeläbi esimese ülebaltikumilise kaabeltelevisiooni- ja internetiteenuste pakkuja. Omakapitali tehtud kahe investeeringu kogumaht oli 46 miljonit eurot.

"Mul on rõõm teatada kokkuleppest, millest kujuneb läbi aegade üks suurim börsivälise kapitali alastest tehingutest Baltimaades. Oleme toetanud investeeringuid nii tehnoloogiasse, tootearendusse kui ka turu konsolideerumisse, tehes seda lähedases koostöös ettevõtte juhtkonnaga. Nende sammude tulemusel on Starman kasvanud kiiremini oma konkurentidest ning arenenud koduturul konkureerijast regionaalseks suunanäitajaks. Oleme veendunud, et Providence'i toel jätkab Starman edukat arengut sellel põneval ja kiirestiareneval turul," kommenteeris East Capitali erakapitali ja kinnisvarainvesteeringute tegevussuuna juht Kestutis Sasnauskas.

"Starman Grupp on viimastel aastatel meie koduturul Baltikumis East Capital Exploreri toel intensiivselt kasvu ja laienemisse panustanud. Oleme pühendunud sellele, et pakkuda klientidele innovatiivseid ja kõige tänapäevasemaid telekommunikatsiooni- ning meelelahutuslahendusi. Oleme veendunud, et enam kui 25-aastase telekomisektori investeerimiskogemusega finantsinvestori lisandumine suuromanikuna Starman Grupi aktsionäride ringi aitab meil jätkata innovatsiooni Läänemere regiooni telekomiäris ning siinsel turul kasvada," ütles Starman Grupi juhatuse esimees Aivo Adamson.

"Starman Grupi osaluse omandamine on osa Providence'i jätkuvast fookusest infrastruktuuriinvesteeringutele, toetamaks Läänemere regioonis kõrgekvaliteetsete meedia- ja kommunikatsiooniteenuste osutamist," lausus Providence'i juhtkonna liige ja tegevdirektor Karim Tabet. Providence'i juhtkonda kuuluv tegevdirektor Robert Sudo lisas: "Soovime omaltpoolt panustada ettevõtte strateegiliste eesmärkide saavutamisse - pakkuda kõrgekvaliteedilist kliendikogemust ning tuua klientideni parimad saadaolevad teenused ja parima sisu."

Tehingu tulemusel kujuneb East Capital Exploreri investeeringu aastaseks tulumääraks (IRR) koos kõigi saadud tasudega (juhtimistasud, teenitud intressid ja tehingukulud) 24-27 protsenti. East Capitali ja ECEX-i vahelise investeerimislepingu kohaselt on väljumistulult teenitud intressid suurusjärgus 6,5 miljonit eurot ja see vastab 20 protsendile koheselt sularahas väljamaksmisele kuuluvale netoväljumistulule. Antud summa kajastub kohustusena ECEX-i 2016. aasta esimese kvartali bilansis. Intressi väljamaksel järgitakse tingimusi, mis on sätestatud East Capital Exploreri viimases finantsaruandes alajaotuses "Tasud" ("Fees"). ECEX-i puhasväärtusele omab tehing ligikaudu 3 miljoni euro suurust täiendavat mõju, seda lisaks Starmani investeeringu õiglaseks väärtuseks hinnatud 72 miljonile eurole.

Kokkuleppes sätestatud täiendava tasu arvestamisel lähtutakse olemasolevate strateegiliste projektide edukusest ja 2016. aasta EBITDA eesmärkide täitmisest. Juhul kui selleks seatud tingimused on täidetud, teostataks väljamakse 2017. aastal pärast Starmani auditeeritud aastaaruande kinnitamist.