Haapsalus Nurme ja Turu tänaval asuv tekstiilivabrik, mida rahvasuu tunneb Nurme vabrikuna, on aastaid olnud prokuratuuri huviorbiidis. 9. juunil saatis prokuratuur kohtusse mahuka kriminaalasja.

Kriminaalasjas on süüdistuse saanud kuus isikut, viis meest ja üks naine. Neile heidetakse ette maksukelmust suures ulatuses. Peale selle süüdistatakse ühte meest kuritegeliku ühenduse loomises ja ülejäänuid sellesse kuulumises. Kaks meest ja naine on süüdistatavad ka korduvas ja ulatuslikus rahapesus.